Kardeş Kalemler Kasım 2022 191. Sayı

Kardeş Kalemler Kasım 2022 191. Sayı

Satın Al

Sevgili Okuyucu;

Dergimiz, yayınladığı özel sayılarla edebiyat tarihimize ve Türk halklarının edebî ilişkilerine
önemli izler bıraktı. Bu özel sayılar içinde geçtiğimiz ay yayınladığımız Ali Akbaş sayısı da
okuyucumuz tarafından ilgiyle karşılandı, pek çok tebrik ve teşekkür mesajı aldık.
Önemli hadiseler, çoğu zaman hemen olup bitivermezler, önlerinden veya arkalarından öncü
veya artçı haller yaşanır. Bizim için de Ali Akbaş Özel sayımız öyle oldu. Değişik sebeplerle
özel sayıda yer almayan Azerbaycan’ın büyük şairi ve Ali Akbaş’ın kardeş derecesinde yakın
dostu Mehmet İsmail’in güzel yazısını dergimizin bu sayısında sizlere sunuyoruz.
Bu vesileyle şair Mehmet İsmail önemli bir operasyon geçirdi. Şimdi sağlık durumu iyiye
gidiyor. Kendisine acil şifalar diliyor kısa zamanda sağlığına kavuşmasını bekliyoruz.
Değerli dostlar,
Türk halkları arasında Türklük bilincini yaygınlaştıran ve benimsetenler hiç şüphesiz şairler
ve yazarlar olmuşlardır. Bu durum en azından Nevaî’den başlayarak etkisini şuurlu şekilde
sürdüren şairler aracılığı ile devam edegelmektedir.
Türk nazmıda çü min tartıp alem
Eyledim ol memleketi yek kalem.
(Türk şiirinde ben bir bayrak açtım ve o memleketi birleştirdi m)
Diyen büyük şairimiz Nevaî’nin etkisini, Türk halklarının birleşmesinde şairlerin oynadıkları
rollerin en üst seviyeye çıktığı bir dönem olarak kabul edebili riz.
Türk Dünyasında dil, tarih ve manevî ortaklıklar bir birlik zemini oluşturmaktadır ancak
bu zeminden ortak bir duygu ve bilinç oluşturmakta şairler her dönemde önemli etkiler
bırakmışlardır.
Bu etkilerin, bir iki asır önce tek tek şairler değil adeta bir neslin ortak duygu ve düşüncesi
haline geldiğini ve Özbek, Kazak, Azerbaycan, Kırgız, Türkmen, Tatar bütün Türk
halklarında cedidizm akımıyla geniş kabul gördüğünü söyleyebiliriz. Özbek Çolpan, Fıtrat;
Kazak Mağcan, Mirjakıp Azerbaycan’dan Hüseyin Cavit, Ahmet Cevat, Kırım’dan Numan
Çelebicihan, Türkiye’den Gökalp ve daha başkaları hemen akla geliveren şairlerdir. İsmail
Gasıpralı önderliğindeki Tercüman hareketi şairlerimizi ve aydınlarımızı birleştiriyordu.
Kardeş Kalemlerin bu sayısında bu köklü kervanın günümüzdeki güçlü ismi Kazakistan Yazarlar
Birliği Başkanı Ulugbek Esdevlet’in mısralarıyla Türk halklarının gönüllerini birleştirmek için
yazılmış Biz Türkleriz şiirini sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.
Ayrıca belirtmek isteriz ki, Ulugbek Esdevlet’in Kazak toplumu tarafından çok sevilen şiiri, 10.
Sınıf ders kitaplarında yer almakta ve her yetişen yeni nesil Biz Türkleriz diyerek eğitimizin
sürdürmektedir.
Biz Türkleriz şiirinin bestelenmiş hallerdi de sahnelerde, radyo ve televizyonlarda tekrar
tekrar dinletilmektedir.
Biz Türkleriz şiirinin Türkiye Türkçesindeki halinin de bestelenmesini ve geniş kitleler
tarafından dinlenilmesini temenni ediyoruz.
Sağlıkla ve birlikle kalın.

Yakup Ömeroğlu