Kardeş Kalemler Eylü 2022 189. Sayı

Kardeş Kalemler Eylü 2022 189. Sayı

Satın Al

Sevgili Okuyucu;

Ahmet Baytursınulı ismini Kardeş Kalemler Dergisi okuyucuları yakından tanımaktadır.
Çalışmalarına büyük önem verdiğimiz ve mücadelesini desteklediğimiz Kazak halkının
başöğretmeni bu büyük şahsiyetin şiirlerini ve yazılarını dergimiz sayfalarında imkan ölçüsünde
sık sık yayınlamaya gayret ettik.
Bu ay da onun doğumunun 150. Yılı vesilesiyle hazırladığımız bir özel sayı ile huzurlarınızdayız.
Ahmet Baytursınulı’yı Türkiye’de ciddi anlamda ilk tanıtan isim hiç şüphesiz Prof. Dr. Nergis
Biray olmuştur. Nergis Biray Ahmet Baytursınulı’nın şiirleri üzerine hazırladığı doktora tez
çalışmasıyla, onun yalnızca şiirlerini değil hayatını ve mücadelesini de bilim dünyasına
tanıtmıştır. Sonraki yıllarda da Ahmet Baytursınulı ile ilgili her çağrıldığı toplantıya katılmış her
fırsatta yazdığı yazılarla onu tanıtma gayretinde olmuştur.
Kardeş Kalemler Dergimizin, doğumunun 150. Yılı dolayısıyla hazırladığı Ahmet Baytursınulı
Özel Sayısı’nın da editörlüğünü Prof. Dr. Nergis Biray üstlenmiştir.
Yazarlar ile tek tek irtibat kurmuş, belli bir düzenle yazılar talep etmiş ve onları redakte ederek
yayına hazırlamıştır. Kendisine huzurlarınızda samimi teşekkürlerimizi bildirmek istiyorum.
Ahmet Baytursınulı Özel Sayısı’nın yayınlanmasına destek olan ve bu desteğini dergimize
verdiği yazı ile de gösteren Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Erkebulan Sapiyev’e de
şükranlarımızı sunuyoruz.
İşleri arasında gönüllü olarak çeviriye ihtiyacı olan yazıları Türkçeye aktaran Dr. Esra Yavuz
Acar, Ufuk Tuzman, Deniz Dellalbaşı ve Saniye Sardalina’ya da teşekkür ediyorum.
Elbette Kardeş Kalemler’in Ahmet Baytursınulı Özel Sayısı’nda imzaları ile yer alan bütün
araştırmacı ve yazarlarımıza da teşekkür ediyorum.
Ahmet Baytursınulı ve faaliyetleri her dönemde ilgi ile takip edilmiştir. Örneğin o 1913 yılında
Kazak Gazetesi’ni yayınlamaya başladığında Türkiye’den 13 abone gazeteyi takip ediyordu.
Bu durumu gazetenin 1914 Yılı Ocak ayında yayınlanan sayısında yer alan makalede görmek
mümkündür. Ahmet Baytursınulı adı geçen yazıda gazetenin abonelikleri hakkında bilgi
verirken Türkiye’den de 13 abonelerinin olduğunu kaydetmektedir.
O günden bugüne Ahmet Baytursınulı’nın gazete, alfabe, halk kültürü, eğitim, edebiyat ve
siyasi alandaki çalışmalarını merak eden, okuyan aydınlar hep olagelmiştir. Doğumunun 150.
Yılı’nda bu sayı oldukça artmıştır. Çünkü onun çalışmalarının etkileri yalnızca Kazakları değil
uluslararası düzeyde pek çok toplumu etkileyecek düzeydedir ve bugün de kıymetlidir.
Doğumunun 150. Yılı vesilesiyle yayınlanan Kardeş Kalemler Dergimizin Ahmet Baytursınulı
Özel Sayısı’nın onun daha geniş kesimlerde ve derin bir şekilde tanınmasına katkıda
bulunmasını diliyoruz.
Bu arada elinizde bulunan özel sayının Ahmet Baytursınulı hakkında Türkiye’de yayınlanan ilk
dergi özel sayısı olduğunu da dikkatlerinize sunmak isteriz.
Ahmet Baytursınulı ve arkadaşları vatanları için yaşadılar, Kazak halkı için canlarını veda ettiler.
Onların Türk Dünyası ufukları her zaman çok geniş oldu.
Biz de Ahmet Baytursınulı’nı Doğumunun 150. Yılı’nda saygıyla anıyoruz.
Kazak ismi yaşadıkça Ahmet Baytursınulı adı da unutulmayacaktır.
Ruhu şad olsun!

Yakup Ömeroğlu