AZERBAYCAN ROMANTİK EDEBİYATINDA VATAN

AZERBAYCAN ROMANTİK EDEBİYATINDA VATAN

Satın Al

AZERBAYCAN ROMANTİK EDEBİYATINDA VATAN

(Abbas Sehhet, Mehemmed Hâdi, Abdulla Şâik)

AFİNA BARMANBAY

Elinizdeki kitapta;

  • Türk edebiyatında “vatan” hangi anlamları taşımış ve hangi dönemlerde hangi coğrafyalara sığdırılmıştır?
  • Azerbaycan edebiyatında vatan konulu edebî eserlerin özellikleri nelerdir? Bu eserler konu ve ideolojik yönden hangi aşamaları kat etmiştir?
  • Romantik ve realist sanatkârların eserlerinde vatan coğrafyasının hudutları nasıl çizilmiştir?
  • Azerbaycan Romantik edebiyatının önde gelen isimleri Abbas Sehhet, Mehemmed Hâdi ve Abdulla Şâik eserlerinde vatan konusu hangi yönleriyle ele alınmıştır?
  • Azerbaycan edebiyatında vatan konusunun şahlandığı dönem hangi zamana denk gelmektedir?
  • 19-20. yüzyıl vatan şairlerinin sanatsal ilişkileri hangi düzeydedir? Vatan, bu ilişkiler çerçevesinin neresinde yer almaktadır? Vatan konulu eserlerde evrensel statüye nasıl ulaşılmıştır?
  • Azerbaycan Türklerindeki bitmek bilmeyen vatan özlemi ve vatan sevgisinin kaynağında ne vardır?

gibi pek çok soruya cevap verilmeye çalışılmıştır.