Anar’ın Dünyası

Anar’ın Dünyası

Satın Al

Dünya haritasında bir menekşe yaprağı kadar olan Azerbaycan’ımız 20. yüzyılda tezatlarla dolu, karmaşık ve üzüntülü devirler, merhaleler, yıllar yaşamış fakat menekşe yaprağı boyundaki toprağın sinesi parça parça olsa da, üstünde işgalci orduların döktüğü kanlar hâlâ silinmese de insanlar, kahramanlar, dahiler yetiştirmeye kadir olmuştur.

Anar’ın Dünyası, Anar yaratıcılığına, açıkça belirtirsem, onun nesrine son yıllarda hasredilen değerli bir kitaptır. Pervin, Anar’ın ilk hikâyelerinden başlayarak sonuncu eseri Göz Boncuğu’na kadar bütün eserlerine 21.yüzyılın toplumsal eleştirisiyle yaklaşır, kıymet verir, değerlendirmektedir.

Pervin, Anar’a hasrettiği kitaba, Resul Rıza, Nigar Refibeyli, Enver Memmedhanlı hakkında kaleme aldığı, Anar hakkında yazdıklarından geri kalmayan makalelerini de dahil etmiştir.

Bu eserle Türk okuyucusu, Azerbaycan tarihinin son döneminin şüphesiz en önemli simalarından  bir olan Anar’ı daha yakından tanıma imkânı bulacaktır.