ANA SÖZÜ

ANA SÖZÜ

Satın Al

ANA SÖZÜ

Seçme Şiirler

 

TODUR ZANET

 

 

Bän kopmadım hiç halkımdan:

Ne kahırdan, ne beladan, ne zorluktan.

Yaslı günnerindä onunnan hep oldum,

Kara kuvetlerä güüsümnän bän durdum,

Öldüm da, dirildim da ― birliktä,

BÖLÄ ÖMÜR ―

                        pek büük kısmet bu dünnedä…

                        14.02.2015 yıl