AHMET BAYTURSINULI Hakkındaki Yazılar ve Makaleleri

AHMET BAYTURSINULI Hakkındaki Yazılar ve Makaleleri

Satın Al

AHMET BAYTURSINULI

Hakkındaki Yazılar ve Makaleleri

Dr. NERGİS BİRAY

 

Bunalımlı dönemlerde her toplum bir lider ve bir kurtarıcı arar. Buhranlı günlerden çıkmanın, kurtulmanın yollarını arayan, topluma yön veren, bilinçli ve iradeli şahsiyetler, bir kurtarıcı ve yol gösterici olarak böyle dönemlerde ortaya çıkarlar. Bu önderler vasıtasıyla toplumda değişiklikler yaşanır, onların iradesi, bilgisi, zekası ve ileri görüşlülükleri içinde yaşadıkları toplumu etkileyerek insanlara yön verir. Toplumun ortak bilinci ve iradesinin, bilgisi, ileri görüşlülüğü ve idare kabiliyetinin ortaya çıkardığı bu önderler toplum içerisinde sembol haline gelirler. Kazakistan’ın kötü günlerinde, buhranlı dönemlerinde ortaya çıkan, milli bilincin ve iradenin sembolü olan, toplumun kurtarıcı önderlerinden biri Ahmet Baytursınulı’dır.

 

Bu eserde Baytursınulı hakkında yazılmış makaleler yanında onun farklı konularda kaleme aldığı yazıları yer almaktadır. Bu eser vasıtasıyla bunalım döneminde bile ürettiği ilmi fikirleriyle, gazeteci ve siyaset adamı kişiliğiyle, topluma yol göstermesiyle Kazak Türklerinin büyük fikir adamı ve önderini daha yakından tanıtmak amaçlanmaktadır. Bu kitapla Türk dünyası coğrafyasında 1900’lü yıllarda yaşananlara bir de Ahmet Baytursınulı’nın yazılarından hareketle bakmak mümkün olacaktır.

 

Makalelerde Türk dünyasının var olması için kendisi bir pervane misali feda edenlerin yaşadıkları mücadele de görülecektir.

 

Bugünkü Kazakistan’ın “ana dili eğitimi, milli kimliğin var edilmesi ve korunması, vatan, alfabe, dil bilimi ve eğitim” gibi alanlarında gösterdiği mücadelenin ilk meşalesini yakarak bahsedilen alanlarda ilk ilmi ve yol gösterici eserleri veren, aydınlanmacı ve Ceditçi Ahmet Baytursınulı’nı kendi yazılarından hareketle tanıtmak eserin asıl amacıdır.