Doç. Dr. Hüseyin Yıldız

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinden olan Hüseyin Yıldız, 23 Mart 1981 tarihinde Devlet Su İşleri’nde işçi Yusuf Yıldız ile ev hanımı Fatma Yıldız’ın son çocukları olarak Ankara’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1999 yılında kazandığı Gazi Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünden 2003 yılında mezun oldu. Lisans ve lisansüstü eğitimi boyunca başta Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun olmak üzere birbirinden değerli hocalardan dersler aldı. Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Leylâ Karahan, Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel ve Prof. Dr. Ekrem Arıkoğlu ile ortak çalışmalar yürüttü.

Akademik çalışmalarına lisans yıllarında başlayan Hüseyin Yıldız’ın ilk çalışması 2003 yılında yayımlandı. O tarihten bugüne kadar kitap, kitap bölümü, makale, bildiri, ansiklopedi maddesi, çeviri, tanıtma, röportaj, biyografi, editörlük ve proje türünde 140’a yakın çalışmaya imza atan Yıldız, 2011 yılından itibaren uluslararası hakemli bilimsel dergilerde editör yardımcılığı, alan editörlüğü ve editörlük görevlerini de yürüttü. 2016 yılında doktora eğitimini tamamlayan Yıldız, 2018 yılında doktor öğretim üyesi, 2020 yılında ise doçent unvanlarını aldı.

2009 yılında askerlik görevini Aydın Söke’de yerine getiren Hüseyin Yıldız, 2016 yılında Rümeysa Çinpolat Hanımefendiyle evlendi. 2019’da ise oğulları Metehan Alper dünyaya geldi.

Doç. Dr. Hüseyin Yıldız’ın Mart 2023 itibariyle akademik özgeçmişi şu şekildedir:

 

Bilgiler

■   Doç. Dr.               (2020 ---)         Ordu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 • Dr. Öğr. Üyesi (2018-2020)     Ordu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Arş. Gör. Dr.    (2016-2018)     Ordu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Arş. Gör.          (2010-2016)     Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Arş. Gör.          (2010-2010)     Ordu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

■   Araştırma             Eski Türk Dili, Altay Dilleri, Türkiye Türkçesi Ağızları, Dilbilimi

     Konuları 

■   Doktora                (2010-2016). Eski Uygurcada Mental Fiiller. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara // Danışman: Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel

■   Yüksek Lisans      (2003-2007). Başlangıçtan Bugüne Türkçede Gelecek Zaman. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara // Danışman: Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel

                                 (2003-2005). Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Ana Bilim Dalı. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

■   Lisans                   (1999-2003). Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara

■   Eğitimler              Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi 

                                            30 Mayıs 2014 – 1 Haziran 2014, Mersin: Mersin Üniversitesi

 

Görevler

■   İdarî Görevler

-    2021-2023            Yönetim Kurulu Üyeliği

(devam ediyor)              Avrasya Yazarlar Birliği

-    2019-2023            Yönetim Kurulu Üyeliği

(devam ediyor)              Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

-    2018-2023            Bölüm Başkan Yardımcılığı

(devam ediyor)              Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

-    2018-2023            Anabilim Dalı Başkanlığı

(devam ediyor)              Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Türk Dili Anabilim Dalı.

■   Yurtdışı Deneyimi          

-    2022                    Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

                            Misafir Öğretim Üyesi

■   Projeler

-    2022-…               Xuanzang Biyografisi'nde Fiil Yapımı

(devam ediyor)              Yürütücü, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi [B-2222]

-    2021-…               Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası Projesi

(devam ediyor)              İl Sorumluluğu (Ordu), Türk Dil Kurumu

-    2021-2023            Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (http://tees.yesevi.edu.tr/)

                                      Editörlük, Başlangıç-15. Yüzyıl (Dil Metinleri)

-    2019-2021            İslamî Dönem Uygur Harfli Türkçe Metinlerde İkilemeler

                                      Yürütücü, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi [B-2015]

-    2018-2019            Eski Türkçe Araştırmaları Çalıştayı

                                      Yürütücü, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi [BED-1903]

-    2018-2019            Karayca Metinler (Çeviri Metin- Dizin- Kelime ve Ek Analizi)

                                      Yürütücü, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi [B-1824]

-    2018-2019            Karayca Süreli Yayınlar (Çeviriyazı-Dizin-Kelime ve Ek Analizi)

                                      Araştırmacı, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi [B-1825]

-    2017-2019            Çağatay Türkçesinde Sözdizimi (Uygur Harfleriyle Yazılmış Çağatayça Seyfü'lMüluk Hikayesi, Mecalisü'n-Nefais ve Tezkire-i Evliya'nın Çağatay Türkçesi Çevirisi Örneğinde)

                                            Araştırmacı, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi [B-1831]

-    2017-2018            Dîvânü Lugâti't­Türk'te /j/ Sesinin Kökeni ve Fonolojisi

                                      Yürütücü, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi [YKD-17182]

■   Akademik Danışmanlık

-    Tübitak                          

2022’den itibaren        1001 Araştırma Projesi

                                                  Dış Danışmanlık (Ardeb/Bideb)

2022’den itibaren        2022-3 Bilim İnsanı Destekleme Programı (Dilbilim)

                                                  Dış Danışmanlık (Ardeb/Bideb)

2019’dan itibaren        2204 A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

                                                  Dış Danışmanlık (Ardeb/Bideb)

2019’dan itibaren        2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

                                                  Dış Danışmanlık (Ardeb/Bideb)

-    Lisansüstü Eğitim           

 

2023’ten itibaren        Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi 

                                                  Doktora Tez Danışmanlığı, Filoloji Fakültesi

2019’dan itibaren          Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

                                                  Doktora Tez Danışmanlığı, Türk Dili ve Edebiyatı

2018’den itibaren        Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

                                                  Tezli Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı, Türk Dili ve Edebiyatı

-    Öğrenci Kulübü             

2016’dan itibaren        Ordu Üniversitesi Türkoloji Kulübü

                                                  Akademik Danışmanlık

■   Uluslararası Bilimsel Toplantı Düzenleme

-    16-17 Mayıs 2022          III. Genç Türkologlar Çalıştayı (Ordu Üniversitesi, Ordu)

                                                  Düzenleme Kurulu Eş Başkanı

-    29-30 Nisan 2019           Eski Türkçe Araştırmaları Çalıştayı (Ordu Üniversitesi, Ordu)

                                                  Düzenleme Kurulu Başkanı

-    04-05 Nisan 2019           II. Genç Türkologlar Çalıştayı (Ordu Üniversitesi, Ordu)

                                                  Düzenleme Kurulu Eş Başkanı

-    22-23 Mart 2018            Genç Türkologlar Çalıştayı (Ordu Üniversitesi, Ordu)

                                                  Düzenleme Kurulu Eş Başkanı

-    17-18 Mayıs 2017          I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu (Ordu Üniversitesi, Ordu)

                                                  Düzenleme Kurulu Üyesi

-    4 Mart 2016                   Uluslararası Alihan Bökeyhan ve Türk Dünyası Aydınları Konferansı (Gazi Üniversitesi, Ankara)

                                                  Düzenleme Kurulu Üyesi

-    18 Aralık 2015               Uluslararası Uygur Araştırmaları Konferansı (Gazi Üniversitesi, Ankara)

                                                  Düzenleme Kurulu Üyesi

-    24 Ekim 2014                Türk-Moğol Araştırmaları Çalıştayı (Gazi Üniversitesi, Ankara)

                                                  Düzenleme Kurulu Üyesi

■   Dergi Editörlüğü             

-    2019-2023                     Dil Araştırmaları

(devam ediyor)                    Uluslararası Hakemli Dergi

■   Dergi Editör Yardımcılığı            

-    2012-2023                     Gazi Türkiyat

(devam ediyor)                          Uluslararası Hakemli Dergi

-    2011-2019                     Dil Araştırmaları

                                      Uluslararası Hakemli Dergi

-    2017-2019                     Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

                                                  Uluslararası Hakemli Dergi

■   Dergi Alan Editörlüğü

-    2017-2021                     Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

                                                  Uluslararası Hakemli Dergi

                                                  Dilbilim, Edebiyat Araştırmaları Alan Editörü

■   Lisansüstü Tez Öğrencileri

     (Tamamlananlar)

-    2022 (YL)                      Yeliz Karahasan

                                                  Daśakarmapathāvadānamālā'da Eşdizimlilik

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

 • 2022 (YL)                      Pakize Koç

                                                  Birmingham Üniversitesi Mingana Koleksiyonunda Bulunan Türkçe Bir İlmihal Kitabı (Metin, Dil İncelemesi ve Gramatikal Dizin)

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

-    2021 (YL)                      Ayşe Kılıç

                                                  İslamî Dönem Uygur Harfli Türkçe Metinlerde İkilemeler

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

-    2021 (YL)                      Hakan Güler

                                                  Eski Türkçede Yinelemeler ve Öncelemeler

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

-    2021 (YL)                      Yasemin Yazıcı

                                                  Eski Türkçede Paralelizm

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

-    2019 (YL)                      Sultan Betül Tikence

(ikinci danışman)                      Çağatay Türkçesinde söz dizimi (Uygur harfleriyle yazılmış Çağatayca Seyfü'l mülûk hikâyesi, Mecâlisü'n-Nefâyis ve tezkire-i Evliyâ'nın Çağatay Türkçesi çevirisi örneğinde)

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

-    2018 (YL)                      Işıl Arslan

(ikinci danışman)                      Karayca süreli yayınlar (Çeviri metin- dizin- kelime ve ek analizi)

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

-    2018 (YL)                      Tuba Güner

                                                  Karayca metinleri (Çeviri metin-dizin-kelime ve ek analizi)

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

     

(Tez Aşamasında Devam Edenler)

-    2023 - (Dr.)                    Galiya Japişeva

(devam ediyor)                          Kazakistan: Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Filoloji Fakültesi Kazak Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

 

 

-    2018 - (Dr.)                    Ayşe Afacan Süğümlü   

(devam ediyor)                          XIX. ve XX. Yüzyılda Yabancı Dillerde ve Türk Dilinde Yazılmış Türkçe Gramer ve Ders Kitaplarının Dil bilgisi Öğretimi Yönünden İncelenmesi

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

-    2018 - (Dr.)                    Nargiza Jamalova

(devam ediyor)                          19. Yüzyıla Ait Ermeni Harfli Türkçe İncil Tercümesi (Çeviri, Aktarma, İnceleme, Gramatikal Dizin, Tıpkıbasım)

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

-    2019 - (YL)                    Emine Şeyma Polat

(devam ediyor)                          Eski Uygur Türkçesinde Yiyecek ve İçecek Adları Üzerine Bir İnceleme

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

-    2020 - (YL)                    Gül Kaymak

(devam ediyor)                          Namık Kemal'in Mektuplarında Söz Varlığı

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

-    2020 - (YL)                    Serap Karameşe

(devam ediyor)                          Eski Uygur Türkçesinde Ünlemler

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

-    2021 - (YL)                    Neslişah Yıldız

(devam ediyor)                          Eski Uygurcada Değerli Taş Terminolojisi

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

-    2021 - (YL)                    Sıla Nur Aktaş

(devam ediyor)                          Xuanzang Biyografisi'nde Fiil Yapımı

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

-    2021 - (YL)                    Gamze Yiğit

(devam ediyor)                          Eski Türkçede Fiil Kiplerinin Sözlükselleşmesi

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

-    2021 - (YL)                    Handan Beyaz

(devam ediyor)                          Maitrisimit'in Söz Varlığı: Semantik ve Tematik İncelemeler

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

-    2021 - (YL)                    Aynur Bilgin

(devam ediyor)                          Altun Yaruk’un Söz Varlığı: Semantik ve Tematik İncelemeler

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

-    2021 - (YL)                    Merve Durkut 

(devam ediyor)                          Abdülhak Hâmid Tarhan'ın Mektuplarında Sözvarlığı

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

 

 

 

 

     (Ders Aşamasında Devam Edenler)

-    2022 (Dr.)                      Sevil Aydın 

                                                  ---

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

-    2023 (YL)                      Rugayye Aras

                                                  ---

                                                  Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

 

Çalışmalar

K: Kitap, KB: Kitapta Bölüm, M: Makale, BB: Basılı Bildiri, YB: Yayımlanmamış Bildiri, AM: Ansiklopedi Maddesi, Ç: Çeviri, T: Tanıtma, R: Röportaj, B: Biyografi, PT: Popüler Türkoloji, EDT: Kitap Editörlüğü, P: Proje

 

- [ 2023 ] -

 1. [KB.22]           Yıldız, H. (2023). Eski Uygurların Ses İşiten İlahı: Kuan Şi İm Pusar. Ses Kitabı. (Haz.: Emine Gürsoy Naskali)Çanakkale: Paradigma Akademi, s. 135-147.
 2. [KB.21]           Yıldız, H. (2023). Köl Tigin Bengü Taşının Çince Yüzündeki Türkçe Kelimeler Üzerine. Bodun Bitigi -Türk Dilinin Tarihsel ve Modern Diyalektolojisi Üzerine Araştırmalar-(Edt.: Kenan Azılı, Esin Ağca). İstanbul: Bilge Kültür-Sanat (Baskıda).
 3. [B.2]               Yıldız, H. (2022). Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un Hayatı ve Eserleri. Doğumunun 80. Yılında Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı (Edt.: Leylâ Karahan - Hüseyin Yıldız). Ankara: Türk Dil Kurumu, s. 19-28.
 4. [KB.20]           Yıldız, H. (2022). Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Okuma ve Anlamlandırma Problemleri Üzerine Notlar. Doğumunun 80. Yılında Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı (Edt.: Leylâ Karahan - Hüseyin Yıldız). Ankara: Türk Dil Kurumu, s. 1123-1134.
 5. [EDT.5]           Karahan, Leylâ; Yıldız, Hüseyin (2023). Doğumunun 80. Yılında Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı. Ankara: Türk Dil Kurumu. ISBN: 978-975-17-52372-4.
 6. [KB.19]           Yıldız, H. (2023). Türkçe barış Kelimesinin Etimolojisi. Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ Armağanı (Edt.: Osman Karatay). Ankara: Akçağ, s. 491-517.
 7. [BB.18]           Yıldız, H. (2021). Eski Uygurcada Savaş ve Barış Fiilleri Üzerine Notlar: u-. Türk Harp Dili ve Edebiyatı Sempozyumu Bildiri Kitabı (21-22 Haziran 2022). (Edt.: Emrah Bozok, Ahmet Metehan Şahin, Utku Işık, Murat Yıldız, Hüseyin Körpe). Ankara: Millî Savunma Üniversitesi Yayınları, s. 27-31.

 

- [ 2022 ] -

 1. [KB.18]           Yıldız, H. (2022). Türkçede Vurgu (Standart Dilde ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında). Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz - Özel Konular: Odyolojide Konuşmanın Fonetik (Sesbilgisel) ve Fonolojik (Sesbilimsel) Özelliklerinin Önemi Türkçe Örneği. Ankara: Türkiye Klinikleri, s. 30-35.
 2. [KB.17]           Yıldız, H. (2022). Başlangıçtan XIII. Yüzyıla Eski Türk Dilinin Çağdaşları. Prof. Dr. Mehman Musaoğlu Armağanı (Edt.: M. Fatih Kirişçioğlu - Cemile Kınacı Baran - Orhan Baldane). Ankara: Bengü, s. 334-345.
 3. [KB.16]           Yıldız, H. (2022). Eski Türkçe - Çince İlişkisi. Türk Diline Artzamanlı ve Eşzamanlı Bakışlar (Edt.: Erkan Hirik - Neslihan Çelik - Seçil Hirik). İstanbul: Paradigma Akademi, s. 267-316.
 4. [KB.15]           Yıldız, H. (2022). Eski Türk Yazıtlarında İki Dillilik. Prof. Dr. Kerime Üstünova Armağanı (Edt.: Hasene Aydın – İbrahim Karahancı). İstanbul: Efe Akademi, s. 561-567.
 5. [KB.14]           Yıldız, H.; Yazıcı, Y.; Güler, H. (2022). Mehmet Âkif’in Safahat’ında Stilistik Ögeler. İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy (İstiklâl Marşı'nın Kabulünün 101. Yılı Vesilesiyle) (Edt.: Muhammet Emin Yıldızlı - Ahmet Üstüner). İstanbul: Doğu Kütüphanesi, s. 163-193.
 6. [KB.13]           Yıldız, H. (2022). Eski Türkçe çı/şı ‘Islak, Nemli’ Kelimesinin Kökeni ve Türevleri Üzerine. Ceval Kaya Armağanı (Edt.: Osman Fikri Sertkaya). Ankara: Akçağ, s. 535-553.
 7. [P.7]               Yıldız, H. (2021-devam ediyor). Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası Projesi. Türk Dil Kurumu. [İl Sorumlusu: Ordu].
 8. [P.6]               Yıldız, H. (2021-devam ediyor). Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü. Ahmet Yesevi Üniversitesi - Kültür ve Turizm Bakanlığı. [Editör, Başlangıç-15. Yüzyıl (Dil Metinleri]
 9. [AM.19]          Yıldız, H. (2022). Sekiz Yükmek Yaruk / Fo shuo tian di ba yang shen zhou jing. Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/sekiz-yukmek-yaruk-fo-shuo-tian-di-ba-yang-shen-zhou-jing-tees-1454
 10. [AM.18]          Yıldız, H. (2022). Hristiyan Uygur Metinleri. Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/hristiyan-uygur-metinleri-tees-1799
 11. [AM.17]          Yıldız, H. (2022). Eski Uygur Atasözleri. Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/eski-uygur-atasozleri-tees-1757
 12. [AM.16]          Yıldız, H. (2022). Eski Uygur Mektupları. Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/eski-uygur-mektuplari-tees-1845
 13. [AM.15]          Yıldız, H. (2022). Aranemi Jâtaka. Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/aranemi-jataka-tees-1553
 14. [AM.14]          Yıldız, H. (2022). Liang Chao Fu Da Shi Song Jin Gang Jing Bing Xu. Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/liang-chao-fu-da-shi-song-jin-gang-jing-bing-xu-tees-1266
 15. [AM.13]          Yıldız, H. (2022). Amitâyur-Dhyâna Sûtra. Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/amitayur-dhyana-sutra-tees-1867
 16. [AM.12]          Yıldız, H. (2022). Şârdûlakarnâvadâna. Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/sardulakarnavadana-tees-1501
 17. [AM.11]          Yıldız, H. (2022). Dişastvustık. Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/disastvustik-tees-1273
 18. [AM.10]          Yıldız, H. (2022). Kuan Şi İm Pusar (Saddharmapundarîka Sûtra). Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/kuan-si-im-pusar-saddharmapundarika-sutra
 19. [AM.9]            Yıldız, H. (2022). Hangiday Yazıtı. Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/hangiday-yaziti
 20. [AM.8]            Yıldız, H. (2022). Kitâbu’l-Ef’âl fî Lisâni’t-Türk. Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/kitabu-l-ef-al-fi-lisani-t-turk
 21. [AM.7]            Yıldız, H. (2022). Nefhatu’l-Misk fî Sîrati’t-Türk. Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/nefhatu-l-misk-fi-sirati-t-turk
 22. [AM.6]            Yıldız, H. (2022). Zehvü’l-Mülk fî Nahvi’t-Türk. Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/zehvu-l-mulk-fi-nahvi-t-turk
 23. [M.36]            Öztürk, Abdulkadir; Yıldız, Hüseyin; Tikence, Sultan Betül (2022). Uygur Harfleriyle Yazılmış Çağatayca Seyfü'l Mülûk Hikâyesi, Mecâlisü'n-Nefâ'is ve Tezkire-i Evliyâ Eserlerinin Karşılaştırmalı Söz Dizimi Üzerine Notlar. Karadeniz Araştırmaları, XIX/76: 1135-1142.

 

- [ 2021 ] –

 1. [KB.12]           Yıldız, Hüseyin (2021). Eski Uygurcada Ünsüzle Biten Tek Heceli Çince Ödünçlemeler Üzerine Notlar. Yunus Emre-Mehmet Akif Armağanı. Türk Dili Araştırmaları-I (Edt.: Ümit Hunutlu - Gül Yılmaz Çal - Serap Ekşioğlu - Emine Gürbüz). Ankara: Akçağ, 371-395.
 2. [KB.11]           Yıldız, Hüseyin (2021). Çin’den Avrupa’ya, Avrupa’dan Anadolu’ya… Türkiye Türkçesine Batı Dilleri Aracılığıyla Geçen Çince Alıntılar Üzerine Notlar. Oğuz Bitig (Edt.: Kenan Azılı - İbrahim Kekevi - Hüseyin Gökçe). İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 305-324.
 3. [KB.10]           Yıldız, Hüseyin (2021). Harezm Türkçesinde Çince Alıntılar. Orta Türkçe Döneminin İlk Evresi: Sorunları ve Çözüm Önerileriyle Harezm Türkçesi. (Edt.: Yaşar Şimşek). Ankara: Akçağ, 131-165.
 4. [EDT.4]           Yıldız, Hüseyin; Öztürk, Abdulkadir (2021). Türkolojinin Delikanlısı Seyyah Prof. Dr. İsmail Doğan Armağanı. Erzurum: Fenomen. ISBN: 9786257351140.
 5. [KB.9]             Yıldız, Hüseyin (2021). Eski Uygurcada Çince Kökenden Türemiş Fiiller. Türkolojinin Delikanlısı Seyyah Prof. Dr. İsmail Doğan Armağanı (Edt.: Hüseyin Yıldız - Abdulkadir Öztürk). Erzurum: Fenomen, 253-284.
 6. [M.35]            Yıldız, H. (2021). Maniheist Uygur Metinlerinde Moğolcadan Alıntı Bir Fiil: asıra-. Ayagka Tegimlig Bahşı: Festschrıft In Honor Of Marcel Erdal (Edt.: Irina Nevskaya, Hatice Şirin, Ferruh Ağca), Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, 2021/1:535-544.
 7. [M.34]            Yıldız, Hüseyin (2021). Türk Bengü Taşlarına Göre Kağan. Çelebi, 2/5 (Ağustos 2021): 141-155.
 8. [M.33]            Yıldız, Hüseyin (2021). Eski Uygurca Kegän / Kägän Üzerine Birkaç Not. Türk Yurdu, 110/404 (Nisan 2021): 199-201.
 9. [T.22]              Yıldız, H. (2021). Uzunkaya U. Budist Eski Uygur Edebiyatından İki Metin. İstanbul: Kesit Yayınları, 2020 ss. 300 ISBN: 978-6057-898890. Journal of Old Turkic Studies, 5/1: 240-246.
 10. [M.32]            Öztürk, A.; Yıldız, H.; Arslan, I. (2021). Karaycadaki Alıntı Kelimelere Katkılar. Túrkologia, 3 (107): 19-30.
 11. [BB.17]           Yıldız, H. (2021). Eski Türkçe külçir-(mek) Fiili ve /çXr-/ Ses Grubuyla Biten Fiiller Üzerine Notlar. IX. Uluslararası Türk Dili Kurultayı. Bilge Tonyukuk Anısına (Ankara: 26-30 Eylül 2021). Bildiriler. II. Ankara: Türk Dil Kurumu, 2021-2043.
 12. [P.5]               Yıldız, H. (2019-2021). İslamî Dönem Uygur Harfli Türkçe Metinlerde İkilemeler [Ordu Üniversitesi BAP / B-2004: Yüksek Lisans Projesi, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Hüseyin Yıldız, Yardımcı Araştırmacı Ayşe Kılıç].

 

- [ 2020 ] -

 1. [KB.8]             Yıldız, Hüseyin (2020). Mananın Kaybı Türkçe Sözlüklerde Anlam ve Mana Terimleri Üzerine Notlar. Mana’ya Dair. İstanbul: Kesit Yayınları, 81-97.
 2. [M.31]            Yıldız, H.; Öztürk, A.; Güner Türkyılmaz, T. (2020). Kırım Karaycasının Sözvarlığına Krımkayların Atalar Sozı Metninden Katkılar. Karadeniz Araştırmaları, XVII/68: 997-1027.
 3. [M.30]            Yıldız, H. (2020). Eski Uygurcada Mental Fiiller Arası Geçişler Üzerine Notlar. Gazi Türkiyat,26: 105-125.
 4. [BB.16]           Yıldız, Hüseyin (2020). Kutadgu Bilig’de Bellek Fiilleri Üzerine Notlar. Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı (26-28 Eylül 2019) Bildiriler. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1486-1505.

 

- [ 2019 ] -

 1. [KB.7]             Yıldız, Hüseyin (2019). Eski Uygur Budist Metinlerinde Bir Karakter Analizi Kuan Şi İm Pusar (觀世音菩薩-Avalokiteśvara). Eski Türkçenin İzinde. Türkiye’de Eski Türkçe Çalışmaları. Ankara: Akçağ Yayınları, s. 59-77.
 2. [EDT.3]           Yıldız, H (2019). Eski Türkçenin İzinde. Türkiye’deki Eski Türkçe Çalışmaları. Ankara: Akçağ Yayınları. ISBN: 9786053425168.
 3. [BB.15]           Yıldız, H. (2019). Yalancı Eş Değer Nedir, Ne Değildir? -Türk Lehçelerinde Yalancı Eş Değer Kelimeler Üzerine Notlar-. Xı. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı. Edt.: Serkan Şen, Mediha Mangır. Samsun: Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, 1144-1155.
 4. [T.21]              Yıldız, H. (2019). Abdulkadir Öztürk (2019), Karay Türkçesinde İsim. Erzurum: Fenomen Yayınları, 402 s. ISBN: 9786059474450. Gazi Türkiyat, 2019/25: 253-258.
 5. [M.29]            Yıldız, H. (2019). Eski Uygurcada Bellek Fiilleri. Türkbilig, 2019/37: 21-34.
 6. [M.28]            Yıldız, H. (2019). Eski Uygurca Kelimelerin Çince Karakterlerle Yazımında Ünsüz Düşmesi Olayı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 42: 154-167.
 7. [M.27]            Yıldız, H. (2019). Eski Uygurca Kelimelerin Çince Karakterlerle Yazımında Ünsüz Türemesi Olayı. Söylem Filoloji Dergisi, 4/1: 105-121.
 8. [P.4]               Yıldız, H. (2018-2019). Eski Türkçe Araştırmaları Çalıştayı [Ordu Üniversitesi BAP / BED-1903: Bilimsel Etkinlik Destekleme Projesi, Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Yıldız, Yardımcı Araştırmacı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Öztürk].
 9. [P.3]               Yıldız, H. (2018-2019). Karayca Metinler (Çeviri Metin- Dizin- Kelime ve Ek Analizi) [Ordu Üniversitesi BAP / B-1824: Yüksek Lisans Projesi, Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Yıldız, Yardımcı Araştırmacı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Öztürk, Yardımcı Araştırmacı Tuba Güner].

 

- [ 2018 ] -

 1. [P.2]               Yıldız, H. (2018). Türkçede kanat Kelimesinin Etimolojisi Üzerine [Tübitak, 1919B021800990: 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı 2018/2].
 2. [M.26]            Yıldız, H. (2018). kanat kak-(mak) Birleşik Fiilinin Kökeni Üzerine. Gazi Türkiyat, 23: 71-92.
 3. [M.25]            Yıldız, H. (2018). Eski Uygurca arvış Kelimesinin Etimolojisi Üzerine. Türkiyat Mecmuası, 28/2: 277-309.
 4. [M.24]            Yıldız, H. (2018). Türkiye Türkçesi Ağızları Örnekleminde Çingenelerle İlgili Metonimik Anlatımlara Örnek Olarak “ÇİNGENE = CİMRİ” Algısı. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 18/2: 359-373.
 5. [M.23]            Yıldız, H. (2018). Atebetü'l-Hakayık'ta Algı Fiilleri. Karadeniz Araştırmaları, XV/60: 163-181.
 6. [M.22]            Yıldız, H. (2018). Eski Türk Bengü Taşlarında Paralelizm. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 4 (Özel Sayı): 93-122.
 7. [EDT.2]           Yıldız, H.; Öztürk, A. (2018). I. Genç Türkologlar Çalıştayı Bildiri Kitabı. Ordu: Ordu Üniversitesi Yayınları. E-ISBN: 9786058786370.
 8. [BB.14]           Yıldız, H. (2018). Eski Uygurca Metinlerde ‘Türk’ ve Türevleri. Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu (1-7 Haziran 2018 Ulanbator- Moğolistan) Bildiriler Kitabı. C:2, İstanbul: Kesit Yayınları, 1546-1570.
 9. [T.21]              Ayazlı, Özlem (2017). Sarı Uygurcanın Grameri ve Eski Türkçe ile Karşılaştırmalı Söz Varlığı. İstanbul: Kesit Yayınları. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(1): 243-245.

 

- [ 2017 ] -

 1. [P.1]               Yıldız, H. (2017). Dîvânü Lugâti't­Türk'te /j/ Sesinin Kökeni ve Fonolojisi [Ordu Üniversitesi BAP / YKD-17182: Bilimsel Etkinlik Katılım Desteği, Proje Yürütücüsü: Arş. Gör. Dr. Hüseyin Yıldız].
 2. [M.21]            Yıldız, H. (2017). Some Notes on the Etymology of the Word altai / altay. Dil Araştırmaları, Bahar 2017/20: 187-201.
 3. [M.20]            Yıldız, H. (2017). Arapça el-Takısının Türkçedeki Kullanımı Üzerine Notlar. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7 (3): 587-598.
 4. [M.19]             Yıldız, H. (2017). Eski Uygurcada Göz Fiilleri. Journal of Old Turkic Studies, 2017, (1/1), 145-213.
 5. [M.18]             Yıldız, H. (2017). Türk Dilinde Fiillerin Semantik Sınıflandırılması Problemi. Litteraturca. Journal of Turkish Language and Literature, (Winter 2017), 3/1: 337-362.
 6. [KB.6]             Yıldız, H., (2017). Türkiye Türkçesi Ağızlarında Türkçe Kelimelerde Görülen /J/ Sesi Üzerine Notlar. Prof. Dr. Nuri Yüce Armağanı. Muğla: Günce Yayınları, 326-364.
 7. [EDT.1]           Yıldız, H.; Öztürk, A. (2017). I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu Bildiri Kitabı (Dil ve Folklor). Ordu: Ordu Üniversitesi Yayınları. E-ISBN: 9786058786356.
 8. [BB.13]           Yıldız, H. (2017). Dîvânü Lugâti’t-Türk’te /j/ Sesinin Kökeni ve Fonolojisi. 15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (Komrat Dolayı, Gagauziya – MOLDOVA / 11-12 Eylül 2017).   
 9. [BB.12]           Yıldız, H. (2017). Türkiye Türkçesi Ağızlarında Alıntı Kelimelerde Görülen /J/ Sesinin Kökeni ve Fonolojisi. VIII. Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics (SIDG) (Famagusta, North Cyprus / 14 - 18 September 2015), Selected Papers, Gazimağusa: EMU Press, 248-265.
 10. [T.20]              Yıldız, H. (2017). Ercilasun, A. B. (2016). Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları. İstanbul: Dergâh Yayınları. ISBN: 9789759957810. Türkbilig, 2017/34: 279-284
 11. [T.19]              Yıldız, H. (2017). Engin Çetin (2017), Altun Yaruk. Sekizinci Kitap, Karahan Kitabevi, Adana, X+526 s.. ISBN: 9786059374590. Dil Araştırmaları, Güz 2017/21: 233-235 
 12. [T.18]              Yıldız, H. (2017). Ağca, F. (2016). Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı. Metin - Aktarma – Notlar – Dizin – Tıpkıbasım. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları. 317 s. ISBN: 978-975-456-139-5. Gazi Türkiyat, Bahar 2017/20: 231-233

 

- [ 2016 ] -

 1. [M.17]             Yıldız, H.; Öztürk, A. (2016). 19. Yüzyıla Ait Ermeni Harfli Türkçe Atasözleri Üzerine. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5 (3): 749-776.
 2. [BB.11]           Yıldız, H. (2016). Eski Türk Runik Yazısında [F] Ligatürünün Kökeni ve /ń/ Sesi Üzerine. III. Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumunun (Bakı / 25-27 Mayıs 2016) Materialları - I. Bakı: Bakı Avrasiya Üniversiteti, 303-307.
 3. [BB.10]           Yıldız, H. (2016). Türkçede kap kacak İkilemesi Üzerine. XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı (Budapeşte / 26-27 Eylül 2016) Bildirileri Kitabı. Ankara: Bilkent Üniversitesi Yayınları, 28-40.
 4. [T.17]              Yıldız, H. (2016). Eski Uygurca Din Dışı Metinlerin Karşılaştırmalı Söz Varlığı. Dil Araştırmaları, 19: 234-240.
 5. [R.1]                Yıldız, H., Apaydın, D. (2016). Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ile Kutadgu Bilig Üzerine. Türk Edebiyatı, 518 (Aralık): 12-18.

 

- [ 2015 ] -

 1. [KB.5]             Yıldız, H. (2015). Türkçe alçak Kelimesinin Etimolojisi Üzerine. Words and Dictionaries. A Festschrift for Professor Stanistaw Stachowski on the Occasion of His 85th Birthday. (edt. E. Manczak-Wohlfeld, B. Podolak), Krakow: Jagiellonian University Press, 379-396.
 2. [M.16]             Yıldız, H. (2015). Eski Uygurca Sözlüklerin Hazırlanmasında Dizinli Çalışmaların Rolü. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 1 (1): 97-108.
 3. [BB.9]             Yıldız, H. (2015). Türkiye Türkçesi Ağızlarında Yapım Eklerinde Görülen /m/ Morfemi. X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı (Saraybosna / 28 Eylül – 1 Ekim 2015) Bildirileri. Ankara: Bilkent Üniversitesi Yayınları, 159-166.
 4. [AM.5]            Yıldız, H. (2015). Asıg Tutung. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5762
 5. [AM.4]            Yıldız, H. (2015). Çısuya Tutung. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5765
 6. [AM.3]            Yıldız, H. (2015). Kalım Keyşi. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5764
 7. [AM.2]            Yıldız, H. (2015). Pratya Şiri. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5766  
 8. [AM.1]            Yıldız, H. (2015). Sılıg Tigin. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5763
 9. [Ç.1]                Yıldız, H. (2015). Eski Uygurca cigši – Moğolca cigšin [Henry Serruys CICM]. Dil Araştırmaları, 17: 225-227.
 10. [T.16]              Yıldız, H. (2015). Gökçe, Faruk (2015), Genetik Dilbilime Giriş. Altay Dilleri Sorunu, Ankara: Sonçağ Yayıncılık, ISBN: 9786055230920. Dil Araştırmaları, 17: 280-284.
 11. [T.15]              Yıldız, H. (2015). Klaus Röhrborn, Uigurisches Wörterbuch. Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien. II: Nomina – Pronomina – Partikeln. Teil 1: a – asvık. Neubearbeitung. Stuttgart, 2015. XXVI, 307 S. Kartoniert ISBN 978-3-515-11006-8. Dil Araştırmaları, 16: 305-308.

 

- [ 2014 ] -

 1. [M.15]             Yıldız, H. (2014). Türkiye Türkçesi Ağızlarında Lambdasizm Sigmatizm Meselesinin İzleri. Gazi Türkiyat, 15: 105-134.
 2. [BB.8]             Yıldız, H. (2014). Türkiye Türkçesi Ağızlarında {+lAmA} Yapısı ve Gramatikalleşme Yolunda Bir Örnek. I. Genç Akademisyenler Sempozyumu (6-7 Kasım 2013) Bildiriler. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları: 469-481.
 3. [T.14]              Yıldız, H. (2014). Alimov, Rysbek (2014), Tanrı Dağı Yazıtları. Eski Türk Runik Yazıtları Üzerine Bir İnceleme, Kömen Yayınları, Konya, 262 s., ISBN: 978-605-5184-24-7. Dil Araştırmaları, 14: 244-249.
 4. [PT.4]              Yıldız, H. (2014). Orwell Aslında Nasıl Anlatmıştı? Bir Roman, İki Paragraf, Yedi Çeviri ve Birkaç Not: 1984. Kurgan, 19 (Mayıs-Haziran): 58-63.

 

- [ 2013 ] -

 1. [M.14]            Yıldız, H. (2013). Eski Uygur Türklerinde Şeytan Kavramı. Milli Folklor, 100: 213-224.
 2. [M.13]            Yıldız, H. (2013). satın (almak) Kelimesi Üzerine. Dil Araştırmaları, 13: 109-130.
 3. [M.12]            Yıldız, H. (2013). Türkçede {-(y)IsAr} Eki ve “İstemek” Anlamlı Fiiller Üzerine Notlar. Türk Kültürü, 1: 29-46.
 4. [KB.4]             Yıldız, H. (2013). Eski Uygurca Dışastvustık’ta İkilemeler Üzerine Notlar. Bengü Bitig. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı. (edt. Bülent Gül). Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 101-117.
 5. [M.11]            Yıldız, H. (2013). Eski Türkçede Dokumacılıkla İlgili Söz Varlığı. Arış (Halı, Düz Dokuma, Kumaş, Giyim, Kuşam ve İşleme Sanatları Dergisi), 9: 82-91.
 6. [BB.7]             Yıldız, H. (2013). 19. Yüzyıla Ait Bir Nikâh Defterinin Söz Varlığı Üzerine. VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı. 20-25 Ekim 2008. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 4683-4700.
 7. [KB.3]             Yıldız, H.; Arıkoğlu, E. (2013). Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun. Bengü Bitig. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı. (edt. Bülent Gül). Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 35-63.
 8. [T.13]              Yıldız, H. (2013). Uçar, Erdem (2013), Uygurca Altun Yaruk Sudur IX. Tegzinç, Diplomatik Neşîr Usûlüyle Yayını. Tercüme, Açıklamalar ve Dizin, Dinozor Kitabevi, İzmir, 313 s. ISBN: 978-605-63726-0-5. Dil Araştırmaları, 13: 206-209.

 

- [ 2012 ] -

 1. [M.10]             Yıldız, H. (2012). Sanskritçe ratna, Anadolu’da Eratna mı oldu? -Eratna Kelimesinin Etimolojisi Üzerine Notlar-. Dil Araştırmaları, 11: 37-56.
 2. [M.9]               Yıldız, H. (2012). Türk Dilinde Zetasizm/Rotasizm Meselesinin Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki İzleri. Gazi Türkiyat, 10: 263-323.
 3. [BB.6]             Yıldız, H. (2012). Eski Uygur Türkçesinde İkilemelerde Yer Değiştirme Meselesi. - İkileme Grupları, Köprü İkileme ve Kelimeler Arası Kavram Geçişleri-. IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi TUDOK 2012 (İstanbul / 27-28 Ağustos 2012) Bildiriler. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 141-155.
 4. [BB.5]             Yıldız, H. (2012). Eski Uygur Türkçesinde Bir Anlatım Özelliği: Altun Yaruk'ta Ek Tekrarları. 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslup İncelemeleri) (Isparta / 19-21 Ekim 2011) Bildiriler. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, II: 1187-1216.
 5. [B.1]                Yıldız, H. (2012). Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Hayatı ve Eserleri. Milli Folklor, 24 (93): 6-15. 
 6. [T.12]              Yıldız, H. (2012). Yakup, Abdurishid (2010), Prajñāpāramitā Literature in Old Uyghur. (Berliner Turfantexte XXVIII.) Turnhout: Brepols, 2010, 319s. + 23 levha, ISBN: 978-2-503-52888-5. Dil Araştırmaları, 11: 207-211.
 7. [T.11]              Yıldız, H. (2012). Igor de Rachewiltz - Volker Rybatzki (with the collaboration of Hung Chin-Fu) (2010), Introduction to Altaic Philology: Turkic, Mongolian, Manchu. Gazi Türkiyat, 11: 237-244. 
 8. [T.10]              Yıldız, H. (2012). Köktürk Harfli Uygur Bitigleri Üzerine İki Yeni Eser. Dil Araştırmaları, 10: 198-202.

 

- [ 2011 ] -

 1. [KB.2]             Yıldız, H. (2011). Atasözü ve Deyimlerde "Çoban". Çoban Kitabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları 211-248.
 2. [M.8]               Yıldız, H. (2011). Divan-ı Hikmet'te İkilemeler Üzerine. IJSES, 1: 41-46.
 3. [M.7]               Yıldız, H. (2011). Türk Dilinde {-GAç} Ekinin Kaynakları -1. Dil Araştırmaları, 8: 115-140.
 4. [BB.4]             Yıldız, H. (2011). Halkın Dile Katkısına Örnek Olarak Türkçede Kelime Yapmanın Alternatif Yolları. III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (İzmir / 16-18 Aralık 2010) Bildiri Kitabı. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 1033-1042.
 5. [BB.3]             Yıldız, H. (2011). Türkiye Türkçesi Sözlüklerinde Kısaltmaların Gösterilmesi Problemi. 3. Genç Bilim Adamları Sempozyumu (Ankara / 16-17-18 Nisan 2011) Bildiriler. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları, 113-139.
 6. [BB.2]             Yıldız, H. (2011). Türk Dilinde Şeytanı Adlandırmak. III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi TUDOK 2010 (İstanbul / 20-22 Eylül 2010) Bildiriler. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2: 1385-1398.
 7. [T.9]                Yıldız, H. (2011). Stachowski, Marek (2011), Etimoloji, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, ISBN: 978-975-456-102-9. Dil Araştırmaları, 9: 179-194.
 8. [T.8]                Yıldız, H. (2011). Balcı, Mustafa (2011), Orhun Yazıtları. Türkçedeki İlk Çalışmalar, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ISBN: 978-605-4451-21-0. Dil Araştırmaları, 9: 206-209.
 9. [T.7]                Yıldız, H. (2011). Ağca, Ferruh (2010), Budist Türk Çevresi Metinlerinde Olumsuzluk ve Yokluk Şekilleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, X+246 s. ISBN: 978­975-456-098-5. Dil Araştırmaları, 8: 195-201.

 

- [ 2010 ] -

 1. [M.6]               Yıldız, H. (2010). Sözlü Kültür Malzemesi Olarak Türkçede Askerlik Jargonu. Millî Folklor, 88: 112-125.
 2. [KB.1]             Yıldız, H. (2010). Türk Dilinde Kısaltmalar Üzerine Bir İnceleme: Uzun Lafın Kısası. Müjgan Cumbur Armağanı. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 259-282.
 3. [PT.3]              Yıldız, H. (2010). Süheyl ü Nev-bahâr'da İkilemeler Üzerine. Mâî Dil-Edebiyat-Kültür Dergisi, 5: 51-­53.
 4. [BB.1]             Yıldız, H. (2010). Boşnakçanın Söz Varlığında Türkçe Ekler. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu –II (Manisa / 13-15 Mayıs 2010) Bildiriler. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, II: 500-535.
 5. [T.6]                Yıldız, H. (2010). User Hatice Şirin, Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları (Söz Varlığı İncelemesi), Kömen Yayınları, Konya, 2009, 548 s., ISBN: 978-975-6527-37-5. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (11): 662-663.
 6. [T.5]                Yıldız, H. (2010). Tavkul, Ufuk (2009), Kafkasya'da Kültürel Etkileşim - Sosyo-linguistik Bir Araştırma, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 144 s., ISBN: 978-975-16-2206-8, Dil Araştırmaları, 6: 201-207.
 7. [PT.2]             Yıldız, H. (2010). Bir Afgan Yazarında Türk Kültürünün İzleri: Uçurtma Avcısı. Çukurova Sanat Dergisi, 9-10-11, 48-50.

 

- [ 2009 ] -

 1. [M.5]               Yıldız, H. (2009). Karay Türkçesinde Yalancı Eş Değer Kelimeler. Gazi Türkiyat, 5: 611- 659.
 2. [T.4]                Yıldız, H. (2009). Kültüral, Zuhal (2008), Galatât Sözlükleri, Simurg Yayınları, İstanbul, XLIV+325 s. ISBN: 978-605-4055-03-6. Dil Araştırmaları, 5: 128-136.
 3. [PT.1]              Yıldız, H. (2009). Türkçenin Yabancılaş(tırıl)masında Yeni Bir Yöntem. Türk Yurdu, 265: 82-84.

 

- [ 2008 ] -

 1. [M.4]               Yıldız, H. (2008). Bir Kelime Oyununu Tasnif Denemesi: Türk Dilinde Palindromlar. Dil Araştırmaları, 2: 57-78.
 2. [T.3]                Yıldız, H. (2008). Aydın, Erhan (2007), Şine Usu Yazıtı, Karam Yayınları, Çorum, ISBN: 978-975­6467-25-1. Dil Araştırmaları, 2: 149-150.
 3. [T.2]                Yıldız, H. (2008). Aydın, Erhan (2008), Türk Runik Kaynakçası, Karam Yayınları, Çorum, ISBN: 978­975-6467-27-5. Dil Araştırmaları, 2: 151-152.

 

- [ 2007 ] -

 1. [M.3]               Yıldız, H. (2007). Türkçede Çingeneler İçin Kullanılan Kelimeler ve bunların Etimolojileri. Dil Araştırmaları, 1: 61-82.
 2. [T.1]                Yıldız, H. (2007). Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri-I Fiil (Basit Çekim), TDK, Yayınları, Ankara, 2006, ISBN: 975-16-1905-X. Dil Araştırmaları, 1: 202-203.

 

- [ 2004 ] -

 1. [M.2]               Yıldız, H. (2004). Ahmet Vefik Paşanın Lehce-i Osmânîsi ve Batı Kaynaklı Kelimeler. Türk Dili, 634: 439-446.

 

- [ 2003 ] -

 1. [M.1]              Yıldız, H. (2003). Kırgız Atasözleri. Milli Folklor, 58: 178-181.