Doç.Dr. Cemile Kınacı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Kuzey-Batı Türk Lehçeleri Anabilim Dalı  Öğretim üyesi.

Eğitim Bilgileri

ÜniversiteDereceAlanYıl
Gazi ÜniversitesiLisans  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü2003

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Yüksek LisansÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı2007

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

DoktoraÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı2014

 

Tezler

 • Yüksek Lisans: “Kazak Şairi Säken Seyfullin'in Kökşetaw Poeması-Aktarma, Dil Ve Üslûp Bakımından İnceleme”
 • Doktora: “Kazak Sovyet Edebiyatında İmaj ve Kimlik” 

Uzmanlık Alanı

 • Kazak Dili, Kazak Edebiyatı, Sovyet Devri Kazak Edebiyatı, Sovyet Edebiyatı, Kazak Sovyet Edebiyatında İmaj ve Kimlik.  

İlgi Alanı

 • İdeoloji-Edebiyat İlişkisi, Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat Sosyolojisi, Kimlik Politikaları, Türk Dünyası’nda Kadın/Cinsiyet Çalışmaları, Türk Dünyası Edebiyatı, Çeviribilim, Göstergebilim.   

Bildiği Diller  

 • Fransızca, Rusça, Kazakça, Kırgızca

 

Yurt Dışı Deneyimi   

 • Cenevre/İSVİÇRE (2003-2004 eğitim-öğretim yılı, Eylül 2003-Nisan 2004 arası): Bilgi-görgü, Ècole-Club Migros’da yedi ay Fransızca eğitimi.
 • Moskova/RUSYA (2008-2009 eğitim-öğretim yılı, Eylül 2008-Eylül 2009 arası): Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi ile bir yıllığına gittiğim Rusya’nın Moskova şehrinde Puşkin Rus Dili Devlet Enstitüsünde bir yıl Rusça eğitimi.
 • Kızılorda/KAZAKİSTAN (2010-2011 eğitim-öğretim yılı, Ekim 2010-Temmuz 2011 arası) Kazakistan’ın Kızılorda şehrinde Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde misafir öğretim elemanlığı.

Proje   

 • Gazi Üniversitesi BAP projesi (2010): 05/2008-33 Proje Kod Numaralı, “Moskova’daki Sovyet Yazarlar Birliği Karar Tutanaklarının İncelenmesi ve Bu Tutanaklarda Alınan Kararların Kazak Sovyet Edebiyatına Tesirleri (1934-1990)”                                                                            

Ödül

 

 • Kınacı 2015 yılında büyük Kazak Ozanı Süyinbay Aronulı’nın Türkiye’de tanıtılmasına katkılarından dolayı Kazakistan Almatı Eyalet Valiliği tarafından “Süyinbay Aronulı 200. Yıl Madalyası” ile ödüllendirildi. 
 • Cemile Kınacı 2017 yılında ise Kazak dili ve edebiyatının Türkiye’de tanıtılmasına ve Türk-Kazak ilişkilerinin gelişmesine katkılarından dolayı Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından “Kazakistan-Türkiye Dostluk ve İşbirliğini Geliştirme” Madalyası ile ödüllendirilmiştir. 
 • “Dede Korkut Başarı Ödülü” (2018): Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği tarafından verilmiştir. 
 • Kınacı 2019 yılında Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının onayı ile Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi tarafından bilim ve eğitimde uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine katkılarından dolayı “Kültigin Madalyası” ile ödüllendirilmiştir.
 • 2020 “Kazakistan Halkı Asamblesinin 25. Yılı” Madalyası: Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 3 Temmuz 2020 Tarihli Kararı Uyarınca “Kazakistan ve Türkiye Arasındaki Dostluk ve Kardeşlik İlişkisine yapılan katkılardan dolayı verilmiştir. 
 • 2020 “Bilge Tonyukuk Başarı Ödülü”, Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UASEB) tarafından verilmiştir. 
 • 2022 “Kurtuluş Bilim Ödülü” Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UASEB) tarafından verilmiştir.

 

AKADEMİK YAYINLAR

 

Kitap

 • Kazak Edebiyatında İmaj ve Kimlik (1925-1991), Bengü, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, TÜRKSOY, Ankara, 2016.
 • Kazak Tiyatrosunda Kadın Meselesi (1920-1928), Bengü, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Ankara, 2017. 
 • Kirişçioğlu M. Fatih-Kınacı Baran, Cemile-Baldane, Orhan (2022), Prof. Dr. Mehman Musaoğlu Armağanı, Ankara: Bengü.

 

Çeviri Kitap

 • Ulpan, Gabit Müsirepov, Çev. Cemile KINACI, Bengü, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Ankara, 2016.
 • Benim Adım Koca, Berdibek Sokpakbayev, Çev. Cemile KINACI, Bengü, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Keçiören Belediyesi, Ankara, 2018.
 • Kızıl Kırgın’ın Kadınları Marguva, Şerbanu Beysenova, Çev. Cemile KINACI, Bengü, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Ankara, 2019.
 • Süzge Hanım/Bozok Güzeli, Şerbanu Beysenova, Çev. Cemile KINACI, Bengü, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Ankara, 2019.

 

Kitapta Bölüm

 • (2009), “Eski Türkçedeki üzül- fiilini Türkiye Türkçesinde Yaşatan ‘Çeken damarların üzülsün!’ Bedduası”, Lanet Kitabı (editör: Emine Gürsoy Naskali), İstanbul 2009, Kitabevi, s. 329-332. 
 • (2015), ““Ot Avızdı”, “Orak Tildi” Kazak Akını Süyinbay Aronulı ve Anadolu’daki “Haşin Ruhlu”, “Sert Dilli” Çağdaşı Seyranî Üzerine bir Karşılaştırma”, Doğumunun 200. Yılında Süyinbay Aronulı, çev. ve yay. hzr. Malik Otarbayev, s. 93-110, Türksoy-Bengü, Ankara. 
 • (2015) “Kazak Din Algısı ve Kazak Sovyet Romanında Din Karşıtı Propaganda”, Kazakstannın Madeniy Jane Alevmettik-Sayasiy Damuvındagı Dinnin Rolü, s. 141-152, İnstitut filosofii, politologii i religiovedeniya KN MON RK, Almatı. 
 • (2017), Kazak Türklerinin Millî Hareketi Alaş Orda ve Adı Tarihten Silinmeye Çalışılan Alaşçı Kazak Aydını: Koşmuhambet (Koşke) Kemengerulı, Atsız Armağanı II (Yay. Hzr. Sadettin Yağmur Gömeç), s. 290-309, Altınordu, Ankara.
 • (2018), “Kazakistan ile Türkiye Arasındaki Edebiyat İlişkileri ve Çeviri Hususları”, Nursultan Nazarbayev Büyük Bozkır’ın Manevi Dirilişi, s. 342-351, Aralık 2018, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları.  
 • (2018) “Kazakstan men Türkiya Arasındağı Adebiyet Salasındağı Katınastar Jane Avdarma Maseleleri” Nursultan Nazarbayev Ulı Dalanın Ruhaniy Janğıruvı”, Kazakstan Respublikasının Ankaradağı Elşiligi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, s. 330-339. 
 • (2019) “Kazak Geleneklerinde Görülen Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Modern Kazak Edebiyatına Yansımaları ve Eleştirisi”, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Yazıları, s.127-149, Editör: Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu, Paradigma Akademi. 
 • (2020), “Kurgudaki Abay’ın Rus Algısı”, Türk Dünyasının Bilgesi Abay Kunanbayoğlu, Ed. Prof. Dr. Nergis Biray, Prof. Dr. Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun, Dr. Öğr. Üyesi Soner Sağlam, s.377-387, Ankara: Bengü Yay.
 • (2021), Kınacı Baran Cemile-Ospanova Gülmira, “Jeltoksan/Aralık İsyanı”, Türk Dünyasında İsyan ve Başkaldırı Edebiyata Yansıyan Özgür Ruh, (editörler Orhan Söylemez, Samet Azap), s. 191-259, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • (2021), “Kazak Edebiyatı Nurgali Oraz Kayırşının Juldızı”, Türkçe Hikâye Evreni Türk Dünyasından Seçmeler Özgün Metinler, editörler: Dr. Erkan Karagöz, Dr. İbrahim Atabey, s. 136-145, Ankara: Bengü. 
 • (2021), “Kazak Edebiyatı Nurgali Oraz Dilencinin Burcu”, Türkçe Hikâye Evreni Türk Dünyasından Seçmeler Aktarmalar, editörler: Dr. Erkan Karagöz, Dr. İbrahim Atabey, s.166-176, Ankara: Bengü. 
 • Kınacı, Cemile (2021), “Traces of Soviet Ideology in the novel ‘The Path of Abai’ ”, The Wisdom of the Great Steppe Abay Kunanbaiuly, edited by Suat BEYLUR, Omirbek HANAYI, s. 291-301, Almatı: Eurasian Research Institute.    
 • Kınacı Baran, Cemile-Varol Hüseyin (2022), “Kazak Aydını Mirjakıp Duvlatulı’nın Uyan Kazak Şiir Kitabına Edebiyat-İdeoloji İlişkisi Bağlamında Bir Bakış”, Prof. Dr. Mehman Musaoğlu Armağanı, s. 264-280, Ankara: Bengü. 

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

 • (2006), “Manasçılık ve Kadın Manasçılar”, Millî Folklor, 70(74-78).
 • (2008), “Kazak Şairi Saken Seyfullinin Kökşetav Manzumesi ve Taş Kesilme Motifi”, Millî Folklor, 78(109-113).
 • (2010), “Sovyetlerden Günümüze Kazakistan’da Kazak Dilinde Eğitim Politikaları”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/4 Fall 2010, sayfa: 1304- 1319.
 • (2011), “Kazak Şairi Mağcan Cumabayoğlu’nun Şiirlerinde “Kendi” ve “Öteki” İmajı”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer 2011, p.1663-1678 TURKEY.
 • (2013), “Sovyet Devri Kazak Yazarlarından Sabit Mukanov’un Adaskandar (Aldananlar) Romanında Kazak Kültürel Kimliği”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 10, sayı 3, Eylül 2013,  s. 78-99. 
 • (2014), “Kazak Sovyet Edebiyatında Adaskandar (Yolunu Şaşıranlar) ve Möldir mahabbat (Saf Aşk) Romanları Ekseninde Gerçeğin Kurgulanması ve “Sovyet Gerçekçiliği”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 11, Sayı 2 (Haziran 2014), s. 112-126. 
 • (2014), “Ütopyadan Gerçeğe: Kadınlar Ülkesi ve Arslan Kız’dan Âlem-i Nisvan’a Evrilen Türk Kadın Hareketi”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi İsmail Bey Gaspıralı Özel Sayısı, cilt 11, sayı 4 (Aralık 2014), s. 224-247.
 • (2016), “Kazak Aydını Mirjakıp Duvlatuli’nin (1885-1935) Balkiya (1922) Tiyatro Eserinde Ceditçi Düşünce Ve Dönemin Sosyal Meseleleri”, Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Bahar 2016/18, s. 171-194. 
 • (2016), “Sovyet Devrinde İdeolojik Bir Sapma: Kenesarı İsyanı ve Muhtar Avezov'un Han Kene Trajedisinde Han Kene İmajı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, yıl: 38, Cilt: 113, Sayı: 223, s. 195-216, Temmuz-Ağustos 2016, ıssbn: 0255-0644
 • (2016), “Kazak Akını Cambıl (1846-1945) İle Anadolu Ozanı Pir Sultan Abdal Arasında Bir Karşılaştırma”, Evraziya Bilimi Halıkaralık Gılımiy-Adistemelik, Pedagogigalık Jurnal, No: 7-8 (14), 2016, s. 34-38, Semey/KAZAKİSTAN. 
 • (2017), “Kazak Tiyatrosundaki Folklorik Kahramanların Batı Tiyatrosundaki Kahramanlarla Benzerliği”, Türük Uluslararası Dil, Edebiyat Ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl:5, Sayı:9, s. 22-37.
 • (2017), “Ceditçi Kazak Aydını Mirjakıp Duvlatulı'nın (1885-1935) Balkıya (1922) Tiyatro Eserinde Kazaklarda Kadın Sorunu”, Bilig Yaz 2017, Sayı 82, Sayfa: 41-63.
 • (2017), “Kazak Avulundan Kutlama Salonlarına, Popülerleşen Bir Kazak Geleneği: “Tusavkeser Toyu””, Milli Folklor, 2017, Yıl 29, Sayı 115, sayfa: 141-156. 
 • (2019), (Zhanagul Sultanova ve Baqyt Nurpeiis ile birlikte) “Tiyatro Yazarı Abdilda Tajibayev’in Kazak Tiyatrosunu Geliştirme Yolunda Yaptığı Çalışmalar”, Gazi Türkiyat, Bahar 2019/24, s. 23-35. 
 • (2019), Kınacı, Cemile, “Tarihte Kazak-Başkurt İlişkilerinin Kazak Romanına Yansıması: Kazak Romanında Başkurtlar”, İdil-Ural Araştırmaları Dergisi, 2019; 1 (2): 225-245. 
 • (2020), Kınacı, Cemile-Balcı, Fatih, “Geleneğin İcadı ve Yeniden Canlandırılması Tartışmaları Ekseninde Bir Kazak Geleneği: Amal Merekesi/Körisüv Küni (Amal Bayramı/Görüşme Günü), Millî Folklor, 125/Bahar 2020, s. 46-59.   
 • (2021), Kınacı Baran, Cemile, “Kazakistan’da Sovyet Devrinden Bağımsızlık DönemineDeğişen Kazak Edebiyatı”, Türkoloji, No: 2 (106), 2021, Nisan-Mayıs-Haziran, Türkistan, ISSN 1727-060X (print), ISSN 2664-3162 (online), s. 32-45.
 • L.M. Demessinova-F.S. Sayfulina-C. Kinaci (2021), “Nomads yurt as an archetype”, Vestnik Evraziskogo Natsionalnogo Universiteta İmeni L. N. Gumilyeva Seriya Filologiya, Bulletin of  L.N. Gumilyov Eurasian National University PHİLOLOGY Series, No: 4 (137), 2021, s. 111-119. 
 • KINACI BARAN, Cemile (2022), “İki Şair Babanın Gelecek Tasavvuru: Abay ve Abdirahman (Abiş)-Fikret ve Halûk”, ÇÜTAD Çukurova ÜniversitesiTürkoloji Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 686-710. 

 

Ulusal Bildiriler

 • (2010), “Kazak Şairi Säken Seyfullin’in “Oqcetpes” Adlı Şiiri İle Kazak Şairi Mağcan Cumabayev’in “Oqcetpesin Qıyasında” Adlı Şiirinin Karşılaştırılması-İki Kazak Şairi Arasında Bir Karşılaştırma Denemesi”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2. Genç Bilim Adamları Sempozyumu Bildiriler 17-18-19 Mayıs 2010, Sayfa: 159-165, Ankara 2010. 
 • (2012), “Kazak Sovyet Edebiyatında Ekim Devrimi ve “Kadın Sorunu”- Avul Kızı Akbilek’ten Devrim Kadını Akbilek’e Giden Yol”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 4. Genç Bilim Adamları Sempozyumu Bildiriler 21-22-23 Mayıs 2012, Sayfa: 303-310, Ankara 2012. 
 • (2013), “Kazak Sovyet Devri Romanı Akbilek’te “Öteki Rus” İmajı”, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, I. Genç Akademisyenler Sempozyumu Bildiriler 6-7 Kasım 2013, s. 319-333, 2014 Ankara. 
 • (2013), “Sovyet Edebiyatında Tekrardan Yazma Olgusu”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 19-22 Kasım 2013.
 • (2014), “Kazak Sovyet Devri Romanı Botagöz’de Kazak Kadın İmajı”, II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2014 Eskişehir ESKAM, s. 313-321. 
 • (2019), “Türk Dünyası’nda Kadın Hareketi”, Türk Dünyasında Kadın Konferansı Bildiri Kitabı, (8-10 Mart 2019, İstanbul), BULTURK, BGSAM Yayınları, s. 101-114.  

 

Uluslararası Bildiriler

 • (2012), “Kazak Şairi Säken Seyfullin’in “Kökşetaw Poeması”nda Sovyet Devri İdeolojisinin İzleri”, II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslûp İncelemeleri) 19-21 Ekim 2011 Bildiriler Cilt- II, Süleyman Demirel Üniversitesi 2012 ISPARTA, sayfa: 697-709. 
 • (2013), “Kazak Sovyet Edebiyatında Adaskandar (Yolunu Şaşıranlar) ve Möldir Mahabbat (Saf Aşk) Romanları Ekseninde Gerçeğin Kurgulanması ve “Sovyet Gerçekçiliği””, İs İt Real? Uluslararası Göstergebilim Sempozyumu 8-9 Ekim 2013.
 • (2014), “Kazak Sovyet Edebiyatında “Tatar İmajı””, 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Ağustos-6 Eylül 2014 Kazan/TATARİSTAN, s. 1077-1083.
 • (2016) “İdeoloji-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Kazak Sovyet Edebiyatında Kadın İmajı: “Botagöz”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Halide Edip Adıvar’ın Ölümünün 50. Yıldönümü Anısına Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi, 20-22 Ekim 2014, Muğla, Cilt- I, Ankara 2016, s.291-305. 
 • (2016), “Kazak Sovyet Edebiyatında Kazak Millî Kimliğinden Kolektif Sovyet Kimliğine Geçişte Ad değiştirme ve Balalar Üyi/Detskiy Dom/Detdom (Yetiştirme Yurdu) İşaretleri Üzerine, 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 28-29 Ekim 2015, Bakü/AZERBAYCAN, s. 1003-1008, Bildiriler Kitabı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul/2016. 
 • (2016), “Soviet Realism and Fictionalizing the Reality in the Context of the Kazakh Soviet Novels Adaskandar and Möldir Mahabbat”, Is it Real? Structuring Reality by Means of Signs, p. 198-209, Edited by Zeynep Onur, Eero Tarasti, İlhami Sığırcı and Papatya Nur Dökmeci Yörükoğlu, Cambridge Scholars Publishing, ISBN (10): 1-4438-9472-9ISBN (13): 978-1-4438-9472-2. 
 • (2017), “Kazirgi Zamanğı Türik Adebiyeti men Kazak Adebiyeti Arasındağı Adebiy Baylanıstarı Tuvralı Pikir”, Okuv Alemindegi Okırman Ult Halıkaralık Simpoziumı 26-27 Mavsım, 2017, s. 322-323, Astana 2017. 
 • (2017) “Kazaktın Ataktı Jazuvşısı Muhtar Avezov Tuvralı Turkiya Respublikasında Jürgizilgen Gılımiy Zerttevler”, Muhtar Omarhanulı Avezovtin 120 Jıldığına Arnalgan “Muhtar Avezov Murası Jane Alemdik Örkeniyet” halıkaralık gılımiy-tajiribelik konferentsiyasının Materialdarı, s. 11-12, Semey, 6-7 Kazan 2017.   
 • (2018) “Kazak Sovyet Edebiyatında Kimlik”, 100. yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu 25-27 Ekim 2017, (Editörler: Yunus Koç, Mikail Cengiz), Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, s. 583-600, Ankara 2018. 
 • (2018), “Akim Tarazi Şığarmaşılığı”, XX-XI Ğasırdağı Adebiyet Pen Önerdegi Akim Tarazi Şığarmaşılığının Fenomeni”, Kazakstan Respublikasının Madeniyet Jane Sport Ministirligi Kazak Ulttık Öner Universiteti, Arda, Astana, 2018, s. 48-52. 
 • (2018), “Tatar-Türk Âlim Abdürreşid İbrahim’in Tercüme-i Halim Ya ki Başıma Gelenler Adlı Eserinde Kazaklar”, 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7-8 Aralık 2018, Antalya, Cilt 3 Türkoloji-Filoloji, s. 1-10. 
 • (2019), “Konargöçer Kültürün Zaman Kavramlarının Kazakçadaki Kullanımı”, Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu (3-5 Ekim 2019 Ankara/Türkiye) Sempozyum Bildiri Kitabı, s. 155-163.
 • (2019), “Türkiye’de Kazak Edebiyatının Güncel Durumu ve Geleceği”, IV. Uluslararası “Büyük Bozkır” Sosyal Bilimler Forumu Materyalleri I (24 Haziran 2019), Nursultan 2019, Türk Akademisi Yay., s. 515-522.

 

 • (2020), “Kazak Romanında Özbekler”, “2020 Tonyukuk Yılı Anısına” 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri, 3. Cilt Türkoloji-Filoloji, 12-14 Kasım 2020, Ankara/Türkiye, (Ed. Doç. Dr. Seyfullah Yıldırım-Doç. Dr. Yılmaz Yeşil), Aralık 2020.  

 

 • (2021), “Koşmuhambet (Koşke) Kemengerulı (1896-1937) Ve Türkiye’de Hakkında Yapılan Çalışmalar”, «Тəуелсіздік тұғыры – тіл, таным, тарих» атты халықаралық ғылыми-теориялық онлайн-конференцияның материалдары. – Алматы: «Елтаным баспасы», 2021. – 248 бет, ISBN 978-601. 

 

 • (2021), “Sovyet Edebiyatının Bir Karakteristiği: ‘Tekrardan Yazma Olgusu’”, Uluslararası Türk Dünyası Yunus Emre Sempozyumu Bildiri Kitabı Pamukkale Üniversitesi Altay Toplulukları Dil ve Kültürleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ( 24-27 Mayıs 2021), s. 133-146, Ankara: Bengü.  

Aktarmalar/Tercümeler

 • (2008), Cabal Erğali, Esir, Kardeş Kalemler, Yıl 2, Sayı 21, Eylül 2008, s. 29-35. 
 • (2013), “M. Gorkiy, Sosyalist Realizm Hakkında O sotsialiçeskom Realizme”, Gazi Türkiyat Dergisi, 2013 Bahar, Sayı: 12, S. 169-174.
 • (2014), (Prof. Dr. Mehman MUSAYEV ile birlikte) N. A. Baskakov, “Türk Lehçelerinde –sa/-se Şart Şeklinin Kökeni Sorununa Dair”, Dil Araştırmaları,  Sayı: 14, Bahar 2014, s. 201-232. 
 • (2015), (Prof. Dr. Mehman Musayev ile birlikte) E. V. Sevortyan, “Azerbaycan Türkçesinde İsim Yapım Ekleri, B. Sıfatlar, -ki”, Dil Araştırmaları, sayı: 16, Bahar 2015, s. 287-293.
 • (2015), (Prof. Dr. Mehman Musayev ile birlikte) “Çağdaş Sibirya Dillerinde Eski Türk, Uygur ve Kırgız Dillerinin İzleri” E. I. UBRYATOVA, Siberian Studies (SAD) 2015, Cilt 3, Sayı 8, s.61-75. 
 • (2018), “Türk Göğündeki Kazak Yıldızı, Nurgali Oraz, Kardeş Kalemler, Yıl 12, Sayı133, Ocak 2018, s. 51-53. 

 

Popüler Yayınlar

 • (2008), “Kazak Şairi Saken Seyfullin ve Edebî Kişiliği (1894-1938)”, Kardeş Kalemler, Yıl 2, Sayı 17, Mayıs 2008, s. 20-24. 
 • (2014), Kazak Edebiyatının Abidevî Şairi Şakarim Sıdıkov, Yerlan, s.80-86, Kardeş Kalemler, Yıl 8, Sayı 93, Eylül 2014.  
 • (2015), “20. Yüzyıl Kazak Edebiyatının Klasiği: Saken Seyfullin (1894-1938) ve Türkiye’de Hakkında Yapılan Çalışmalar”, Kardeş Kalemler, Yıl 9, Sayı 98, Şubat 2015, s. 43-53. 
 • (2015), “20. Yüzyıl Kazak Edebiyatının Klasiği: Saken Seyfullin (1894-1938), Kardeş Kalemler, Yıl 9, Sayı 98, Şubat 2015, s. 54-57.
 • (2015), ““Ot Avızdı”, “Orak Tildi” Kazak Akını Süyinbay Aranulı ve Anadolu’daki “Haşin Ruhlu”, “Sert Dilli” Çağdaşı Seyranî Üzerine bir Karşılaştırma”, Kardeş Kalemler, Yıl 9, Sayı 103, Temmuz 2015, s. 63-70. 
 • (2015), “Türkmen Sahra’da Türkmenler Arasında Geçen Birkaç Güzel Gün”, Kardeş Kalemler, Yıl 9, Sayı 103, Temmuz 2015, s.34-36.
 • (2016) “Ünlü Kazak Yazarı Marhabat Baygut’un Ses Rengi (Davıstın Tüsi) Öykü Kitabı Hakkında Bir Değerlendirme, Kardeş Kalemler, Yıl 10, Sayı 109, s. 84-86. 
 • (2016) “Türk Dünyası Kadın Aydınlanması ve Kazak Yazar Gabit Müsirepov’un Ulpan Roman Çevirisi”, Kardeş Kalemler, Yıl 10, Sayı 113, Mayıs 2016, s. 82-84. 
 • (2016) Farklı Coğrafyalardan Yükselen İki Ses: Kazak Akını Jambıl İle Anadolu Ozanı Pir Sultan Abdal, Kardeş Kalemler, Yıl 10, Sayı 115, 2016, s. 38-46
 • (2016) 2015 Haldun Taner Yılı Kapanış Etkinlikleri ve Doğumunun 100. Yılında Haldun Taner, TÜRKSOY Dergisi, Kış 2016, Sayı 48, s. 44-48.
 • (2016), Çağdaş Azerbaycan Hikâye ve Şiir Antolojisine Kısa Bir Bakış, Kardeş Kalemler, Yıl 10, Sayı 120, Aralık 2016, s. 89-90. 
 • (2016) Kazak Yazar Smagul Elübay'ın Arasat Meydanı (Ak Boz Üy) Romanı Hakkında Bir Değerlendirme, Kardeş Kalemler, Yıl 10, Sayı 117 Eylül, s. 74-75.
 • (2016) “Sabit Mukanov Romanlarında Diyalog Kullanımı” Adlı Eser Hakkında Bir Değerlendirme, Kardeş Kalemler, Yıl 10, Sayı 109, Ocak 2016, s. 87-90
 • (2016), Beksultan Nurjekeulı’nın “Bir Pişmanlık, Bir Ümit” Romanı Üzerine Bir Değerlendirme, Kardeş Kalemler, Sayı 115, Yıl 10, s. 85-87. 
 • (2016), "Türk Dünyası'nın Aksakalı, Şair, Diplomat Olcas Süleymanov 80 Yaşında", Türksoy Dergisi 2016, Sayı: 49, s. 56-63.
 • (2016), "İlim, Aşk ve İrfan Sembolü Hoca Ahmed Yesevi ve Hikmetler Kitabı", Türksoy Dergisi 2016, sayı 49, s. 34-37. 
 •  (2017), "Azerbaycan Şiirinin Üstadı Molla Penah Vagif", TÜRKSOY Dergisi, Sayı 50, s.26-28.
 • (2017), “Alğa Kazakistan! Elbaşı'nın "Geleceğe Bakış: Kamu Bilincinin Modernizasyonu" Bildirgesi”, Kardeş Kalemler, Yıl 11, Sayı 126, Haziran 17, s. 74-77.
 • (2017), “Ramazan Ayı ve Türk Dünyası’nda Ramazan Şiirleri”, TÜRKSOY Dergisi, Sayı 51, s. 44-47.
 • (2017), “Kazak Edebiyatında Kadın”, Kazak Eli, Yıl 2, Sayı 7, Ekim-Kasım-Aralık 2017, s. 41-43. 
 • (2018), “Alaş’ın Edebî Mirası: Alaş Edebiyatı”, Türk Yurdu, yıl 107, sayı 372, Ağustos 2018, s. 61-67. 
 • (2019), “Kırgız Şair Kojogeldi Kultegin’in Köklerden Kanatlara Kadar” Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme”, Kardeş Kalemler, Yıl 13, Sayı 146, Şubat 2019, s. 81-84. 
 • (2019), “Edebiyatın Uzlaştırıcı Dilinde Buluşmak: Avrasya Başkentlerinin Yazarları Uluslararası Forumu’ndan Geriye Kalanlar”, Kardeş Kalemler, Yıl: 13, Sayı: 151, Temmuz 2019, s. 88-92.
 • (2019), “Kazak Nesrinin Usta Kalemi Akim Tarazi’nin Hayatı ve Edebî Yaratıcılığı”, Türk Turdu 2019, Yıl 108, Sayı 384, s. 57-59. 
 • (2019), “Sovyet Sistemine Başkaldıran Asi Çocuk: Kocabergen Yahut Koca”, Türk Yurdu Aralık 2019, Yıl 108, Sayı 388, s. 56-69. 
 • (2020), “İdeoloji-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Abay Jolı (Abay Yolu) Romanında Abay’ın Rus Dostları, Türk Yurdu, Yıl 110, Sayı 400, Aralık 2020, s. 46-50. 
 • (2021), “Şefi Romanı Üzerine Bir Değerlendirme”, Kardeş Kalemler, Nisan 2021, Yıl: 15, Sayı: 172, s. 81-86. 
 • (2021), “Korona Virüsünün Türk Dünyası Edebiyatına Etkisi”, Türk Yurdu, Nisan 2021, Yıl 110, Sayı 404, s. 230-233. 
 • Lyailya M. Demessinova- Cemile KINACI BARAN (2021), “Türk Halklarının Edebiyatındaki At Arketipi”, Türk Yurdu, Kasım 2021, Yıl 110, Sayı 411, s. 80-84.
 • Kınacı Baran, Cemile (2022), “Kazakistan’da Yaşanan Kanlı Ocak Olayları Üzerine Bir Değerlendirme”, Şubat 2022, yıl 111, sayı 414, s.22-26.
 • Kınacı Baran, Cemile-Altayulı, Altayev Assylbek (2022), “Kazak Şair Nesipbek Aytulı’nın Şiirlerindeki Tarihi Gerçeklik ve Edebi Görünüş”, Türk Yurdu, Yıl: 111, Sayı: 417, Mayıs 2022, s. 41-46. 
 • Kınacı Baran, Cemile (2022), “Alaş Aydını Ahmet Baytursınulı (1872-1938) ve Edebiyata Hizmeti: “Edebiyet Tanıtkış” Kitabı, Kardeş Kalemler, Eylül 2022, Yıl 16, Sayı 189, s. 32-41. 
 • Kınacı Baran, Cemile (2022), “Alaş Aydını Ahmet Baytursınulı (1872-1938) ve “Edebiyet Tanıtkış” Kitabı”, Türk Yurdu, Temmuz 2022, Yıl 111, sayı 419, s. 28-34. 

Tanıtmalar

 • (2005) Kasapoğlu Çengel, Hülya, Kırgız Türkçesi Grameri Ses ve Şekil Bilgisi, Dil Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, s. 201, 2007 Güz, Akçağ/700, Ankara, 2005, 424 s., ISBN: 975-338-687-7.
 • (2010) Dr. Nergis Biray, Türkiye’deki Afgan Kazakları Ağzı, Türk Dil Kurumu Yayınları; 935, Ankara, 2009, 500 s., ISBN 978-975-16-2125-2, Dil Araştırmaları Dergisi, Sayı: 6, Bahar 2010,s. 234-236. 

 

 • (2012) Nergis Biray, Ahmet Baytursınulı Şiirleri Üzerinde Dil ve Üslûp İncelemesi, Bilgeoğuz, İstanbul, 2011, 446 s., Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Bahar 2012, Sayı 10, s.409-412, ISSN: 1307-914X.

 

 • (2013) Nâzım Hikmet Polat, Yenileşme Devri Türk Edebiyatından Çizgiler-İsimler, Eserler, Konular, Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara-2012, Türk Yurdu, Nisan 2013, Cilt 33, Sayı 308, s. 98-100.

 

 • (2015) Ah Çĭbek Arığ Hakas Türklerinin Kız Alp Yiğitlik Destanı, (2015), Aktaran ve Hazırlayan: Timur B. Davletov, Ankara: TÜRKSOY Yayınları, s. 346, ISBN: 978-975-7213-47-5., Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, s. 222-228, Güz 2015/17.

 

 • (2016) Sattarova, Liliya (ed.) (2015). Türk Dünyasının Kültürel Mirası ve Müzeler, Bildiriler Kitabı. Bursa: Bursa Kültür A. Ş. Yay., Bilig, Bahar 2016, sayı 77, s. 339-342
 • (2016) Sabit Mukanov Romanlarında Diyalog KullanımıSultangaliyeva, Rita (2015), Sabit Mukanov Romanlarında Diyalog Kullanımı, (Çev. Gülzada Temenova), Ankara: Bengü Yayınları, S. 238, Isbn: 978-605-9148-13-9., Cemile Kınacı, Gazi Türkiyat, Güz 2016/19: 274-281.
 • (2017) “Kazak Yazar Nagaşıbek Kapalbekulı’nın Kuş Kanadı Hikâye Seçkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Yurdu Dergisi, Ocak 2017, Yıl 106, sayı 353, s. 79-80. 
 • (2017) "Kazak Yazar Rahimcan Otarbayev’in Baş Romanı Üzerine Bir Değerlendirme", Türk Yurdu Dergisi, Nisan 2017, Yıl: 106, Sayı: 356, s. 83-84. 
 • (2017) “OTARBAYEV, Rahimcan (2016), Beyaz Kelebekler (Seçme Hikâyeler), (Türkiye Türkçesi’ne Aktaran Malik Otarbayev), Ankara: Bengü Yayınları, 198 s., ISBN: 978-605-9148-44-6, Gazi Türkiyat, Bahar 2017/20: 227-230.
 • (2018) “Ayan, Ekrem (2017), Bir Devrin Aynası Abay Kunanbay ve Kara Sözler, Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İnceleme Araştırma Dizisi, Yayın No:48, 190 s., ISBN: 978-9944-237-61-1”, Gazi Türkiyat, Bahar 2018/22: 265-270. 

 

Haber Yazıları

 • (2009) Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi 1. Bilgi Şöleni: Türklük Araştırmalarının Bugünkü Durumu ve Sorunları, Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Güz 2009, Sayı: 5, ISSN: 1307-914X, s. 663-665.
 • (2009) Türklük Araştırmalarının Bugünkü Durumu ve Sorunları, 16-17 Kasım 2009, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi 1. Bilgi Şöleni, Ankara, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 6, Sayı 4 8Aralık 2009), s. 137-139, DOI: 10. 1501/MTAD. 6. 2009.4.51
 • (2010) Ölümünün Birinci Yıldönümünde Bahtiyar Vahapzade Sempozyumu, Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Bahar 2010, Sayı: 6, ISSN: 1307-914X, s. 403-407. 
 • (2014) 12. Uluslar Arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Ağustos-6 Eylül 2014, Kazan/TATARİSTAN, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 11, Sayı 3 (Eylül 2014), s. 155-157, DOI: 10.1501/MTAD. 11.2014.3.39.
 • (2015) Türkmen Sahra’da Mahtumkulu Firakı Anma Etkinlikleri, 08 Mayıs 2015, Kelale/Türkmensahra, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 12, Sayı 2 (Haziran 2015), s. 182-185, DOI: 10.1501/MTAD. 12.2015.2.21   

 

Nekrolojiler

 • (2012) Louis Bazin’in Ardından, Cemile KINACI, Dil Araştırmaları, Sayı: 10, Bahar 2012, sayfa: 229-234.
 • (2013) Prof. Dr. Şerif AKTAŞ (05.02.1945-09.06.2013) KINACI, Cemile MTAD 2013,10(2):150-152; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.2.21 E-yayın Tarihi: 30 Haziran 2013. 

 

Editörlük

 • TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türk Dünyası Kültür Ve Sanat Dergisi Editörlüğü (2016 Şubat-2017 Temmuz)

 

Uluslararası Doktora Danışmanlığı

 • Zhanagul Sultanova, “Avrupa Tiyatrosu ile Kazak Tiyatro Sanatı Arasındaki İlişkiler Meselesi” (Еуропа Театры Мен Қазақ Театр Өнерінің Өзара Қарым-Қатынас Мәселесі/The Problem Of Interactıon Between Evropean Theatre And Kazakh Theatre Art), T. Jürgenov Kazak Millî Sanat Akademisi Almatı/KAZAKİSTAN (Tamamlandı)
 • Gülden Tlegenova, “Kazak Onomastiğinin Dinî-Mitolojik Kodlarını İnceleme” (Қазақ ономастикасының діни-мифологиялық кодын зерттеу/Research of the religious-mythological code of Kazakh onomastics), El Farabi Üniversitesine bağlı Ahmet Baytursunoğlu Dil Bilimi Enstitüsü doktora öğrencisi.
 • Jenisbek Abaldayev, “Kazak ve Türk Tarihi Romanlarında Millî Kimlik Düşüncesinin Oluşumu (İ. Esenberlin ile H. N. Atsız’ın Eserleri Esasında)”, El Farabi Kazak Milli Üniversitesi doktora öğrencisi. 
 • Demesinova Laila, “Kazak Prozasındağı Ulttık Arhietip” (Kazak Nesrindeki Millî Arketip) başlıklı doktora tezi, L. N. Gumilev Avrasya Millî Üniversitesinde Edebiyatbilim Uzmanlığı Doktora Öğrencisi. 
 • Altaev Asylbek Altaiuly, “Nesipbek Aituly Poemalarındağı Tarihi Tulğalar Beinesi” (Nesipbek Aitulı’nın Şiirlerindeki Tarihî Kahraman İmajı)  başlıklı doktora tezi, L. N. Gumilev Avrasya Millî Üniversitesinde Edebiyatbilim Uzmanlığı Doktora Öğrencisi.
 • Sadıqov Nurlan Shahmetuly, “Qazirgi Qazaq Prozasyndağy Postmodernizm: Àlem Àdebiyetimen İntegratsiyalyq Protsess” (Modern Kazak Nesrindeki Postmodernizm: Dünya Edebiyatı ile Entegrasyon Süreci) başlıklı doktora tezi,  L. N. Gumilev Avrasya Millî Üniversitesinde Edebiyatbilim Uzmanlığı Doktora Öğrencisi. 

Türkiye’deki Yüksek Lisans Danışmanlığı

            Yüksek Lisans

 • Kübra Bal, Muqan İmancanov’un “Alğaşqı Aylar” Adlı Uzun Hikâyesinde Sovyet Çocuğu İmajı, Çağdaş Türk Lehçeleri Anabilim Dalı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, devam ediyor.
 • Abdul Rahim Masumi, Tengri Berdi’nin “Müfîdü’l-Emvât” Eserinin Dil Hususiyetleri,  Çağdaş Türk Lehçeleri Anabilim Dalı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2021, tamamlandı.
 • Güler Pilgir, “Ayşa Aytkeyeva’nın “Cılkıçı Kızdın Sırı” Eserinin Aktarma ve İncelemesi”, Çağdaş Türk Lehçeleri Anabilim Dalı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, devam ediyor.
 • Özge Eraslan, Çağdaş Türk Lehçeleri Anabilim Dalı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, devam ediyor.
 • Hüseyin Varol, Çağdaş Türk Lehçeleri Anabilim Dalı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, devam ediyor.

 

RADYO PROGRAMLARI 

Radyo Programları 2015

 • 21.07.15 TRT Kent Radyo Söze Dair Programı (Yrd. Doç. Dr. Veli Savaş YELOK ile)
 • 15.09.15 TRT Kent Radyo Söze Dair Programı (Doç. Dr. Feyzi ERSOY ile)
 • 08.12.15 TRT Kent Radyo Söze Dair Programı (Arş. Gör. Bekir Yavuz Pekacar ile) 
 • 22.12.15 TRT Kent Radyo Söze Dair Programı (Arş. Gör. Tolga ARSLAN ile)

Radyo Programları 2016

 • 23.02.16 TRT Kent Radyo Başkent Güncesi Kazak Yazar Smagul Elübay ve kitabı Arasat Meydanı hakkında söyleşi (Kendim)
 • 26.04.16 TRT Kent Radyo Başkent Güncesi Programı (kendim konuk olarak kendi kitaplarım hakkında)
 • 10.05.16 TRT Kent Radyo Başkent Güncesi Programı (Genç Akademisyenler Derneği, Mahmut Çitil, Murat Emre Şahin ile)
 • 21.06.16 TRT Kent Radyo Başkent Güncesi Programı Ulu Kazak Ozanı Jambıl Jabayev Hakkında Söyleşi (Kendim)
 • 16.08.16 TRT Kent Radyo Başkent Güncesi Programı Azerbaycan Türklerinde Müzik Kültürü (Arş. Gör. Orhan Baldane ile birlikte)
 • 20.12.16 TRT Kent Radyo Başkent Güncesi Programı, Kültür ve Medeniyet Şehri Kazan, (Arş. Gör. Dr. Erkan KARAGÖZ ile birlikte)

Radyo Programları 2017

 • 21.03.17 TRT Kent Radyo Başkent Güncesi Programı, Nevruz Söyleşisi, (Prof. Dr. Naciye YILDIZ ile birlikte)
 • 11.04.17 TRT Kent Radyo Başkent Güncesi Programı, Kazak Tiyatrosunda Kadın Meselesi Kitabı Üzerine Söyleşi (Kendim)
 • 15.08.17 TRT Kent Radyo Başkent Güncesi Programı, Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri (Dr. Dinçer Apaydın ile birlikte)
 • 12.09.17 TRT Kent Radyo Başkent Güncesi Programı, Üstün Zekalı Çocuk Yetiştirmek, (Dr. Mahmut Çitil ile birlikte)
 • 19.12.17 TRT Kent Radyo Başkent Güncesi Programı, Geçmişten Günümüze Kazan Tatarlarının Türk Dünyasındaki Konumu, (Doç. Dr. Alper Alp ile birlikte)

 

Radyo Programları 2018

 • 10.04.18 TRT Radyo 1 Kültürel Pencere Programı, “Türk Dünyasında Kadın Yenileşmesi”. 
 • 11.08.18 TRT Radyo 1 Kültürel Pencere Programı, “Alaş’ın Edebi Mirası: Alaş Edebiyatı” 

 

TELEVİZYON PROGRAMLARI 

 • 2 Ocak 2015 TRT AVAZ YENİ GÜN- Manas Destanı ve Kadın Manasçılar Hakkında Söyleşi
 • 9 Ocak 2015 TRT OKUL AKŞAM VAKTİ- Türk Dünyasında Destancılık ve Manas Destanı Hakkında Söyleşi
 • 5 Temmuz 2016 TRT AVAZ GÖK KUBBEMİZ, TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI
 • 8 Eylül 2017 TRT AVAZ HAYATI GÜZEL YAŞA, Kırgız Destancılık Geleneği ve Manas Destanı 
 • 21.01.19 Bengütürk, Maziden Atiye Türk Kültürü, Türk Dünyasında Kadın