VII. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışmasına Yoğun Katılım

VII. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması katılım süreci tamamlandı.

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından desteklenen Avrasya Yazarlar Birliği’ne düzenlenen, Türk Dünyasından çok sayıda yazarlar birlikleri, edebiyat dergileri ve gazeteler tarafından desteklenen VII. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması katılım süresi 15 Eylül 2023 tarihinde Türkiye vaktiyle saat 24.00 de tamamlanmıştır.

Yarışma büyük alim Kaşgarlı Mahmut’un doğumunun 1000. Yılının UNESCO tarafından anma ve kutlama programına alınması vesilesiyle 2008 yılında başladı. 

İlk yarışmayı Uygur göçünü  anlatan  ve Sessiz Göç isimli hikayesiyle Türkiye’den Asuman Güzelce kazanmıştır. Diğer Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışmalarda birincilik ödüllerini sırasıyla Azerbaycan’dan Ejder Ol, Kazakistan’dan Nurgali Oraz, İran Azerbaycan’ından Gafur İmamızade Hiyavî ve Kosova’dan Reşit Hanadan ve Azerbaycan’dan   Neriman Abdülrahmanlı aldılar.

VII. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması’na ile 28 ülke ve halktan 374 yazar 392 eseriyle katıldı. 

VII. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışmasına eser gönderen yazarların yaşadıkları ülkeler alfabetik sırayla şunlardır:

 1. Afganistan
 2. Almanya
 3. Azerbaycan
 4. Başkurdistan
 5. Batı Trakya
 6. Bulgaristan
 7. Çuvaşistan
 8. G. Azerbaycan-İran
 9. Gagauz Yeri
 10. Hakasya
 11. Hollanda
 12. Karaçay-Malkar
 13. Kaşkay- İran
 14. Kazakistan
 15. Kırgızistan
 16. Kırımtatar
 17. KKTC
 18. Kosova
 19. Kumuk
 20. Makedonya
 21. Özbekistan
 22. Romanya
 23. Tataristan
 24. Türkiye
 25. Türkmen Sahra  İran
 26. Türkmeneli -Irak
 27. Türkmenistan
 28. Uygur

VII. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışmasında dereceye girenler jürinin değerlendirmesinden sonra açıklanacaktır.