VII. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması dereceleri 1 Kasımda açıklanacaktır.

VII. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması dereceleri 1 Kasım 2023 tarihinde açıklanacaktır.

Saygılarımızla.