Türk Dünyası Arkeoloji Araştırma Enstitüleri ve Merkezleri Birliği (ARICA) Kuruldu

Türk Akademisi, Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryası desteğiyle 9-10 Kasım 2023 tarihlerinde Semerkant'ta (Özbekistan) "Türk Dünyası Arkeoloji Enstitüleri ve Merkezleri Başkanları Birinci Çalışma Toplantısını" düzenledi.

Etkinliğe, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Tataristan (Rusya Federasyonu), Karakalpakistan (Özbekistan Cumhuriyeti) ve Moğolistan'ın arkeolojik araştırma enstitüleri ve merkezlerinin başkanları ve ayrıca tanınmış arkeologlar ve uzmanlar katıldı.

Toplantıda araştırma enstitüleri ve merkezlerinin başkanları, Türk dünyası arkeolojisi sahasındaki gelecek işbirlik alanlarını ve ilişkileri derinleştirmenin yollarını görüştüler.

Açılış konuşmasında Türk Akademisi Başkanı Ş. Mustafayev, başında Türk Dünyası Arkeoloji Araştırma Enstitüleri ve Merkezleri Birliği'nin (ARICA) kurulması bulunan ilk çalışma toplantısının amaç ve hedefleri üzerinde durdu. Ş. Mustafayev, Türk entegrasyonunun kapsamlı gelişimi çerçevesinde arkeolojik araştırmaları koordine etmek ve mevcut sorunları birlikte çözmek için Türk dünyasının arkeoloji enstitülerini ve merkezlerini birleştiren bir yapı oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Katılımcılar, arkeolojik araştırma enstitüleri ve merkezlerinin bir ağ kurabileceği, bilgi paylaşabileceği ve ortak araştırma ve faaliyetler yürütebileceği bir platform oluşturmanın önemini kabul ettiler.

Toplantı katılımcıları, ARICA'nın aktif işbirliği, bilgi ve deneyim alışverişinin yanı sıra ortak bilimsel araştırma ve diğer faaliyetler için bir platform haline gelmesi ve böylece Türk dünyasının arkeolojik araştırma enstitülerini, merkezlerini ve uzmanlarını birleştirmesi gerektiğini belirttiler.

Toplantının sonucunda bilimsel kuruluşların başkanları ve uzmanlar, ‘Türk Dünyası Arkeoloji Araştırma Enstitüleri ve Merkezleri Birliği’nin (ARICA) kurulmasına ilişkin Protokolü imzaladılar.

Protokolü aşağıdaki araştırma kurumları tarafından imzalanmıştır: Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Arkeoloji, Etnografya ve Antropoloji Enstitüsü, Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanlığı Bilim Komitesi A.H. Margulan Arkeoloji Enstitüsü, Kırgız Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi Tarih, Arkeoloji ve Etnoloji Enstitüsü, Özbekistan Cumhuriyeti Kültürel Miras Ajansı Yahyo Gulomov Semerkant Arkeoloji Enstitüsü, Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi  Milli Arkeoloji Merkezi, Özbekistan Cumhuriyeti Bilim Akademisi Sanat Araştırmaları Enstitüsü, Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Karakalpak Şubesi Karakalpak Beşeri Bilimler Araştırma Enstitüsü ve Tataristan Cumhuriyeti (RF) Bilimler Akademisi Alfred Halikov Arkeoloji Enstitüsü.

Toplantı çerçevesinde Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan yedi ciltlik "Volga-Ural Bölgesi Arkeolojisi" eserinin tanıtımı da yapıldı.