“Mahtumkulu Firaki Ansiklopedisi” Yayına Hazırlanıyor

Mahtumkulu Firaki'nin 300. yıldönümünü kutlama hazırlıkları kapsamında, Türkmenistan Bilimler Akademisi Dil, Edebiyat ve Ulusal El Yazmaları Enstitüsü'nden bilim adamları, “Mahtumkulu Ansiklopedisi”nin oluşturulması üzerinde çalışıyorlar. 

Türkmen klasiğinin ismine ilişkin çok çeşitli bilgilerin derlendiği bu ilk kapsamlı yayın, şairin 300. yıldönümünde dijital ve basılı olarak yayınlanacak.

Ansiklopedinin ana içeriğinin başında Türkmen halkının Milli Lideri, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un kitaplarından vatansever şair ve büyük öğretmen Mahtumkulu hakkında açıklamalar yer alıyor. Kapsamlı çalışmanın otuza yakın bölümü şairin hayatı ve yaratım yolunu, yaşadığı dönemin sosyo-politik durumunu, kurduğu edebiyat ve yaratıcı okulun önemini, Mahtumkulu'nun Türkmen dili ve edebiyatının gelişmesindeki rolünü yansıtacak. 

Ansiklopedide büyük şairin eserlerinin yazma nüshaları hakkında ilmi bilgiler, bazı şiirlerinin açıklamaları, dini ve ahlaki görüşleri, eğitim gördüğü medreseler ve gezdiği yerler hakkında bilgiler yer alacak. 

Mahtumkulu Firaki, çalışmaları sadece Türkmenistan'da değil, birçok yabancı ülkede de bilim adamlarının ilgisini çeken, sanatsal ifadenin büyük ustalarından biridir. Ansiklopedide, Mağtumkulu'nun edebi mirasını inceleyen Rus, İngiliz, Fars, Türk, Özbek, Tacik, Azerice, Kırgız, Kazak, Tatar, Karakalpak bilim adamlarının araştırma eserleri ve bu bilim adamları hakkında bilgiler yer alacak.

Mahtumkulu’nun şiirlerinin dünyanın birçok diline çevrildiği biliniyor; Türkmence ve yabancı dillerdeki sözlüklerde ve çeşitli ansiklopedik yayınlarda şairin hayatı ve eserleri hakkında bilgiler yer alıyor. Bu nedenle “Mahtumkulu Firaki Ansiklopedisi”, şair-bilge edebi mirasına adanmış Türkmence ve yabancı dillerdeki yayınların bir indeksini, uzmanlara ve geniş bir okuyucu kitlesine yönelik bilimsel ve popüler bilim makalelerini içermektedir.

Ansiklopedinin ayrı bölümleri, klasik şairin sanat eserlerinde, filmlerde, tiyatro yapımlarında imajına ve şiirlerinin bakhshi sanatındaki yerine ayrılmıştır. Kişiliğinin ölçeğine karşılık gelen genişliğiyle öne çıkan Magtymguly isminin yaşatılmasına da özellikle dikkat ediliyor. Şairin resim ve heykelleri, halı portreleri, kurumları, mahalleleri, köyleri, müzeleri, parkları, sadece Türkmenistan'da değil, sınırlarının ötesinde de onun adını taşıyan sokaklar, yaratıcı mirası edebi ve kültürel miras haline gelen büyük hümanist şaire duyulan büyük saygıyı yansıtmaktadır.