Dede Korkut Kitabı Bursa Yazması Tanıtım Toplantısına Yapıldı

Toplantıya Avrasya Yazar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu da katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 07.07.2023 tarihinde Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’nde, kültür ve edebiyat tarihimizin en önemli eserlerinden Dede Korkut Hikâyeleri Bursa Yazması’nın tanıtım toplantısı yapıldı. Tanıtım toplantısına Avrasya Yazar Birliği Genel Başkanı Yakup Ömeroğlu, edebiyat, sanat, kültür ve akademi camiasının önemli isimleri ve birçok davetli katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dede Korkut Araştırmalarına yeni bir sayfa açtı. 

Bu tarihi toplantının ev sahipliğini yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açılış konuşmasında Dede Korkut Kitabı Bursa Yazması’nın bulunma hikâyesine ve o süreçten itibaren titizlikle yürüttükleri çalışmalara değindi.   

Dede Korkut Hikâyelerinin içinde bitmez cevherler olduğunu ifade eden Sayın Aktaş, “…Korkut Ata bizim ulu çınarımızdır, gölgesinde huzur buluruz. Heybetli dağımızdır, etrafında emin oluruz. Bilgindir, bilgedir, ozandır, bize hâlâ yol gösterir. Dede Korkut Hikâyeleri, Türk milletinin töresini, inancını, ahlakını ve kahramanlıklarını anlatan dünya kültür mirası için de değeri yüksek bir eserdir” sözleriyle Türk millî hafızasında Dede Korkut Hikâyelerinin önemine işaret etti. 

Dede Korkut Araştırmalarında yeni bir sayfanın açıldığını belirten Sayın Aktaş, 

Dede Korkut Hikâyeleri’nin bugüne kadar sadece Dresden, Vatikan, Türk Tarih Kurumu ve Günbed nüshaları biliniyordu. Ancak bu bilgi 2022 yılında değişti. Kadim tarihe ve köklü kültüre sahip Bursa’mız, hâlâ nice hazinelere gebe bir şehir. Dede Korkut Hikâyeleri’nin yeni bir nüshasının Büyükşehir Belediye’mizin Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’nde yer aldığından kamuoyu haberdar olmuştu. Her eserin kaderi var: Asırlardır elden ele, köyden köye dolaşan yazma, nihayetinde bizim müzemize intikal etti. Eserin tıpkıbasımını hazırladık ve bugün de ilim âlemine armağan ediyoruz. An itibariyle esere, bursa.bel.tr adresimizin yayınlar kısmından da dijital olarak ulaşabilecek. Bilim insanlarımız ve araştırmacılar bu yazma üzerine yaptıkları çalışmaları iletirlerse biz de “Dede Korkut Kitabı- Bursa Yazması Araştırmaları” başlığı altında toplayacağız. Bundan sonrası eser üzerine çalışma yapacak, tez hazırlayacak, makale yazacak değerli ilim erbabına düşüyor. Bu emanetin korunmasında, bağışlanmasında, keşfedilmesinde ve hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. “Dede Korkut Kitabı Bursa Yazması” Türk dünyası için kutlu olsun.” diye konuştu. 

Dede Korkut Kitabı Bursa Yazması Tıpkıbasımı kitabının proje danışmasını, Dede Korkut Uzmanı, Akademisyen Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya da yaptığı konuşmasında II. Beyazıt’ın oğlu Alemşah’a sunulan en eski Dede Korkut Yazması (Vatikan Yazması) ile Dreshen Yazması’nı Bursa yazması ile karşılaştırdı ve Bursa Yazması’nın özelliklerine değindi. Yazmanın tarihsiz olmasına karşılık kâğıt tahlilinin 1610-1640 yıllarını verdiğini ancak kâğıt filigranının 1635 yılını gösterdiğini ifade etti. 

Bir diğer konuşmacı Prof. Dr. Ferruh Ağca ise Dede Korkut Bursa Yazması’nın dil hususiyetlerine dikkat çekti. Bursa yazmasının en önemli özelliğinin harekeli olması olduğunu ifade eden Ağca, bu durumun önceki nüshalarda yanlış okunan ve öneri okuma olarak sunulan bazı kelimelerin kesinlik kazandığına vurgu yaptı. Bursa Yazması’nın bir diğer özelliğinin de eski yazmalarda kelime başı t › lerin Bursa Yazmasında  d ›  olarak yazıldığını belirtti. Prof. Dr. Ferruh Ağca, bu ses olayının görüldüğü Bursa Yazması’nın, Türkçedeki t › d değişimin görüldüğü ilk örnek eserlerden biri olduğunu ifade ederek, eserin bundan hareketle 17. yüzyılın ikinci yarısında veya 18. yüzyılda yazılmış olabileceğini örneklerle ortaya koydu.

Tanıtım toplantısında Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Yazma hakkında çalışmalar radyo ve televizyon programları yapan  Prof.Dr. Ersel Ersoy, Türk Dil Kurumu Eski Başkanı Prof.Dr. H. Şükrü Akalın, Yazar Beşir Ayvazoğlu çok sayıda bilim adamı ve yazar bulundu.  bu önemli eserin ilim alemine kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Sahafl İbrahim Koca'ya Bursa’nın Fadıllı Köyü’nden yedi-sekiz yıl önce din görevlisi Mehmet Sait Çoşar Hoca tarafından getirilen bazı yazmalar arasında Dede Korkut Hikâyelerinin de bulunduğu ortaya çıktı. İbrahim Koca, bu yazmaları 2018 yılında Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’ne bağışladı. Arasında Dede Korkut Bursa Yazması’nın da yer aldığı bu eserler, geçen yıl müzeyi gezen koleksiyoner Mehmet Yayla tarafından keşfedildi ve Prof. Dr. Ersen Ersoy’a bildirildi. Prof. Dr. Ersel Ersoy tarafından Dede Korkut Kitabı’nın yeni bir nüshasının Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nde bulunduğu radyo ve televizyon programlarıyla  kamuoyuna duyuruldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından yazmanın dijitale aktarımı gerçekleştirildi ve eserin 1610-1640 yılları arasında tarihlendiği belirlendi. Ayrıca, kâğıdın üzerindeki filigranlar da eserin batı kâğıdına sahip olduğunu gösterdi. Böylece daha önce bilinen dört nüshadan (Dresden, Vatikan, Türk Tarih Kurumu ve Günbed nüshaları) sonra geçtiğimiz yıl Bursa’da bulunan “Bursa Yazması”, Yasin Urhan tarafından minyatürlerle süslenen tıpkıbasımı yapılarak, düzenlenen bir törenle Türklük bilimine ve ilim alemine armağan edildi. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yazmanın bulunup yayınlanmasına kadar ki süreçte emeği geçenlere plaket takdiminden sonra Türk Dünyası başta olmak üzere ilim camiasında büyük bir heyecan yaratan “Dede Korkut Kitabı Bursa Yazması’nın” örtüsü besmele çekilerek Osman Fikri Sertkaya tarafından açıldı.

 Konuyla ilgili bir açıklama yapan Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu “Dede Korkut Kitabı Bursa Yazması’nın bulunduğu haberini aldığımızda büyük bir heyecan duyduk. Bursa Belediyesi yetkililerinden aldığımız bilgilerle gelişmeleri yakından katip ettik. Eserle ilgili olarak Prof. Dr. Ersel Ersoy ile tarafımızdan hazırlanıp sunulan TRT Radyo I  Kültürel Pencere programında ve TRT AVAZ’da Kültür Sanat Avaz programına konuyu gündeme taşıyıp kamuoyunun bilgilendirilmesine gayret ettik. Aylardır  elyazmanın tıpkı basımının yayınlanmasını merakla bekliyorduk. Bugün Türk kültürü için bir bayramdır. Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Alinur Aktaş başta olmak üzere bütün belediye yetkililerine ve tıpkı basım projesinin danışmanlığını titizlikle yürüten Türkolinin aksakalı kıymetli hocam Prof.Dr. Osman Fikri Sertkaya’a ve tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyorum” dedi.