Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, Kazak Kültür Araştırmacısı Murat Avezov toplantısına konuşmacı olarak katıldı.

Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yakup Ömeroğlu, 30 Mayıs 2023 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dil Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) ve tarafından ortaklaşa düzenlenen “80. Yaşında Kazak Kültür Araştırmacısı Murat Avezov” toplantısına konuşmacı olarak katıldı. Yüksek katılımın gerçekleştiği toplantıda Yakup Ömeroğlu, Kazak edebî, siyasi hayatında Murat Avezov ve Genç Tulpar Hareketi'ne değindi. Stalin sonrası Kazak bağımsızlık mücadelesinde Genç Tulpar Hareketi'nin önemine dikkat çeken Yakup Ömeroğlu, Kazak milli ruhunu ayakta tutan aydınlardan Murat  Avezoğlu'nun bu hareketin faaliyetlerindeki etkileri ve katkıları üzerinde durdu.  Toplantının diğer katılımcıları Prof. Dr. Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun, Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel ve Dr. Ermek Kanıkeyulı ise Murat Avezov'un hayatı, edebî ve siyasi faaliyetleri üzerine katkıda bulundular. Konuşmalarından ve katkılarından dolayı Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu'na  Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği  Müsteşarı Nisangül Karatayeva ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  DİLMER Müdürü  Doç. Dr. Tayfun Haykır tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.