Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

Kitap

Türk Kimliği " Türk Kimliği "

Ayvaz Gökdemir

Bu küçük hacimli kitap, düşünce ve inanç dünyamızın ortasına atılmış bir avuç kor gibidir. Türk milliyetçilik ve vatanperverliğinin çağdaş bir manifestosu niteliğindeki bu veciz satırlar, erişebildiği her temiz vicdanı mutlaka tutuşturacak, her kulakta behemehâl yankı bırakacaktır.

Eserde, Türk milliyetçiliğinin meseleleri, "Milliyetçilik Bahsi, Türk Milleti ve Türkiye, Anadolu Medeniyetleri-Türk Halkları, Din-Milliyet-Millî Kültür, Demokrasi, Açık Toplum, Türk Kültürü ve Mevlid, Azerbaycan Hitabesi, Ermeni Meselesi, Kosova Meselesi, Türk Dünyası Gerçeği" ve "Avrupa Birliği Meselesi" gibi bölümler halinde, Türk dünyası ölçeğinde, ele alınmaktadır.
  

ANARBeş Katlı Evin Altıncı Katındaki Adam
Anar
 
Ayşe Atay

Azerbaycan edebiyatında 1960’lılar olarak kendilerinden söz ettiren bir edebî kuşak içerisinde faaliyetlerine başlayan Anar, konularını çağdaş Azerbaycan toplumundan almakla birlikte millî olandan evrensel olana ulaşmayı başarabilmiş çok yönlü bir yazar olarak dikkati çeker. Azerbaycan edebiyatının 'fevkalâdeyi arama çabası' olarak görebileceğimiz Anar’ın hikâye ve romanları, âdeta, şehir hayatı içerisinde yalnızlaşan 'küçük insanın' iç dünyasına açılan kapılardır.
 
Anar’ın 70. yaşını idrak etmesi dolayısıyla yayınladığımız bu kitapta okuyucularımız, Ayşe Atay’ın kaleminden, bu tanınmış yazarın ilginç hayat ve edebiyat macerasını, sanatının kaynaklarını, özelliklerini ve eserlerinin titiz bir değerlendirmesini bulacaktır. Eserin sonuna eklenmiş seçilmiş hikayeler de Anar’ın hikayeleri ve hikâyeciliği hakkında okuyuculara bir fikir verecektir.
Danabaş KöyüDanabaş Köyü
 
Celil Memmedguluzade
Çeviren: Ayşe Güneri
 
C. Memmedguluzade, zengin Azerbaycan halk anlatıcılığıyla modern hikâyeyi birleştirmiş, kendisinden sonra gelen yazarlar üzerinde bugüne kadar devam eden bir etki yaratmıştır. Onun hikâyecilikte gösterdiği en dikkate değer başarı, veraset geleneğine bağlı, çoğu kalıp halinde intikal eden bir hikemî tarzdan kurtulup "yeni hikâye dili"ni bulmuş ve kullanmış olmasıdır. Yaşadığı zamanın umumî gelişmeleri tesirinde, daha çok sosyal gerçekçi bir hikâye anlayışı benimseyen yazar, çevre ve insan karakterlerini başarılı bir mizahî üslupla anlatıyor. Danabaş Köyü kitabında, bir devrin Azerbaycan'ı, halkın hayatı realist bir şekilde inceleniyor

Biz Babasız BüyüdükBiz Babasız Büyüdük
 
Aşım Cakıpbekov
Çeviren: Kemal Göz, Orhan Söylemez

Türk okuyucusu, Kırgız edebiyatından yalnızca Cengiz Aytmatov’u tanımaktadır. Aşım Cakıpbekov da tanınması gereken imzalardandır. Ayrıca Cakıpbekov’un önemli özelliklerinden birisi, Aytmatov’un eserlerini Rusça’dan Kırgızca’ya tercüme eden ancak bu büyük özelliği saklanan kişi olmasıdır. Cakıpbekov, hem tercümeleriyle hem de hikâyeleriyle başarıya ulaşmıştır.
 
Yazdığı eserleri dünya klasikleri ile karşılaştırarak, edindiği tecrübeleri kaleme almış olduğu hikâyelere yansıtan yazar, Kırgız nesrinde neredeyse yeni bir akımın yolunu açmıştır. Kırgızca’yı kullanmaktaki hünerini, özellikle, eserlerinde yapmış olduğu tasvirlerle kanıtlayan Cakıpbekov’un bu özelliğini, Kırgızistan’ın büyük edebiyat eleştirmeni Salican Cigitov, 'Şimdilerde ne yazık ki edebiyatımızda, Kırgızca’yı onun kadar ustaca kullanan yazar yok.' diyerek belirtmiştir.
 
İlk hikâyesinden itibaren, onun edebî başarısına hayran olacak ve Aytmatov muadili olan bu mütevazı yazarı çok seveceksiniz.

" Hazangül "
Bitmeyen Hazan

Azerbaycan Edebiyatının önemli şairlerinden Hazangül, hayatı boyunca, devrin haksızlığına, "insan"ların ikiyüzlülüğüne, cemiyetin sapkınlığına isyan etmiştir.

Bu kitapta, yaşadığı cemiyete, nefes aldığı mühitte görmek istediklerini bulamadığı zaman, ulvi arzuları, istekleri ve güzellikleri ilahileştirerek göklere yükselten şairin sihirli, bir o kadar da felsefi dünyasını keşfediyoruz.

Savaş Ayakkabı Ölüm" Savaş - Ayakkabı - Ölüm "

Geşem Necefzade 

Çeviren: F. Gedikli

Şiir


Bak, üstü kara kalemle çizilmiş,
sinesine Günay-Aydın yazılmış
Bank her sabah insan okuyor,
Okuyor, hem de yaman okuyor.
Belki de Günay'ı
Çoktan unutmuş Aydın,
Hala bank üstünde saklıyor
Günay'ın ağırlığını.
Belki de bank öyle biliyor
Günay hala onun üstünde oturuyor.

Çağdaş Azerbaycan Şiiri" Çağdaş Azerbaycan Şiiri "

Antoloji

Azerbaycan'da şiir her zaman diğer edebi türlerin önünde yer almıştır. Bu antolojide söz vadisinde seslerini konuşturan şairlerin şiirlerinden numuneler bulacaksınız.
 
20. yüzyılın sonunda kardeş ülke Azerbaycan'ın başından geçen felaketleri yaşayan şairlerin eserlerinin Çağdaş Azerbaycan Şiir Antolojisi'nde yer alması ayrıca önemlidir.
 
Bu kitap okuyucuya Azerbaycan şiirinin yakın tarihi ve genel manzarası hakkında bir izlenim verecektir.

Nefes" NEFES "

Ramiz Rövşen

Şiir

GEDECEK
 
Çetini biz ölüncedi,
Gedecek, hamı gedecek,
Biz dünyadan geden teki
Dünyanın ganı gedecek.
 
Solacagbağçası-bağı,
Guruyacag son budağı,
Denisin suyu, balığı,
Sahilin gumu gedecek.
 
Birteher pi mi, yahşı mı,
Yola salıb son ahşamı,
Söndürüp sonuncu şamı
En son adamı gedecek.

Zirve " Zirve "

Ferit Muhiç

Çeviren : Mariya Leontiç

Bosna Hersek'in bilge Devlet Başkanı Aliya İzzet Begoviç'in yakın dostu ve Bosna direnişinin mimarlarından Ferit Muhiç'in şiirlerinde, çocuksu bir bilgi ve dünya algısı seziliyor. Bu kitap, bize Bosnalı bir filozofun ruh ve fikir dünyasını, görüşlerini tanıma imkânı veriyor. Zirve kitabıyla kâinat, varlık, yokluk, hayat, ölüm, dağlar, sema gibi birçok kavramlar idrakimize sunuluyor.

Kaharlı Altay" KAHARLI ALTAY "

Jaksılık Samiytulı
 
Roman

Osman Batur’un Destanlaşan Mücadelesi Kaharlı Altay’da, Doğu Türkistan’daki Kazaklar için en kritik kararlara ve kavgalara sahne olan yılların derin ve ayrıntılı tarifi yapılıyor.

Bu kitap Doğu Türkistan Kazaklarının hayatından gerçekçi kesitler sunuyor. Burada geçen asrın ortalarında Doğu Türkistan’da Osman Batur liderliğinde uzun süre devam eden halk ayaklanmasının son demlerini konu ediliyor.

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2018 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.