Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, sürekli yazarlık faaliyeti içinde bulunan, Türk lehçe ve şivelerinden herhangi biri ile ilgili tercüme ve aktarma yapan her gerçek kişi ve uluslararası, ulusal veya bölgesel düzeyde faaliyet gösteren yazar, yayıncı ve kültür dernek, sendika ve vakıf gibi tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapıldığında şube yönetim kurulu tarafından, Genel Merkeze yapıldığında Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır. Genel Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde şube yönetim kurullarının görüşünü almaksızın üyeliğe kabul veya üyelikten çıkarma kararı verebilir.

Üyelik başvurunuzu yapmak için lütfen Üyelik Başvuru Formu'nu indiriniz. Formu doldurduktan sonra adresimize ulaştırınız.

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2018 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.