Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

Büyük Türk Yazarı Haldun Taner'in doğumunun 100. yılında tüm Türk Dünyasında ortak edebî yarışma açıldı. Avrasya Yazarlar Birliği, TÜRKSOY ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün işbirliği, Başbakanlık Tanıtma Fonu'nun destekleriyle, tüm Türk edebî dillerinde düzenlenen yarışma, BİN NEFES BİR SES ULUSLARARASI TÜRKÇE TİYATRO YAPAN ÜLKELER FESTİVALİ'nde tanıtılacak.

Doğumunun 100. Yılında
Haldun Taner Uluslararası Tiyatro Eseri Yarışması Şartname

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 • Konu: Serbest,
 • Türü: Serbest, (çocuk oyunları, kısa oyunlar ve uyarlama oyunlar hariç),
 • Yarışmanın Dili: Eserlerin, Türkçe, Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Başkurt, Çuvaş, Kırım Tatar, Gagauz, Karaçay-Malkar, Kumuk, Uygur, Hakas, Altay, Saha, Tuva Türk edebî dil ve lehçelerinde yazılmış olması gerekir.
 • Yarışma herkese açıktır, yaş sınırlaması yoktur.
 • Her yazar, yarışmaya tek eserle katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler sahneleme tekniğine uygun olarak yazılmalıdır
 • Eserler özgün olmalı, herhangi bir eserden esinlenme, aktarma ya da uyarlama olmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak olan eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış ve sahnelenmemiş olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler, bilgisayarda A4 kâğıt ebadında, Times Roman yazım fontu, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Eserler, en çok iki perdelik olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler üzerinde sadece rumuz bulunacaktır; rumuz dışında yarışmacının kimliğini belirten her hangi bir işaret bulunması halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserler, 6 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca eserin yer aldığı zarfın içine word formatında hazırlanmış dosya, CDye yüklenmiş olarak konacaktır.
 • Yarışmacı, kimliğini, açık adresini ve biyografisi ile birlikte 1 adet fotoğrafını ayrı bir zarfa koyarak üzerine sadece rumuzunu yazıp, eserin yer aldığı büyük zarfın içine koyacaktır. E-posta ile gönderilen eserlerde bu bilgiler maile ayrıca eklenecek ve yarışma sekretaryasında yarışma sonuna kadar saklanacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserler belirtilen AYB Sakarya Mahallesi Göztepe Sokak 5/A adresine elden veya posta, yada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine e posta ile teslim edilecektir
 • Yarışma yönetimi gerekli gördüğü hallerde ön eleme jürisi oluşturabilir.
 • Eserlerin değerlendirilmesi Türkiye Türkçesine tercüme edilen metinler üzerinden yapılacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserler, geri verilmeyecek ve metin sahibi bu konuda hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Eser Değerlendirme Kurulunda (jüri) görev alan üyeler ve bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ve yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma şartnamesine uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sahipleri, yarışma şartlarını kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın Duyurulması: 15.04.2015
Eserlerin Son Teslimi Tarihi: 30.09.2015
Yarışma Sonucunun Açıklanması: 15.11.2015
Ödül töreni: Aralık 2015

www.ayb.org.tr/htyarisma/

 

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması

Duyurular

 

Copyright © 2017 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.