Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

Haberler

II. Дедe Коркут жарыяланган эл аралык пьеса конкурсунун жоболору

 • Темасы: эркин
 • Түрү: эркин (бөбөктөргө арналган, кыскартылган жана кандайдыр бир чыгарманын негизинде жазылган пьесалардан сырткары)
 • Конкурс түрк, азербайжан, казак, кыргыз, түркмөн, өзбек, татар, башкыр, чуваш, кырым-татар, гагауз, карачай-малкьар, кумык, уйгур, хакас, алтай, саха, тыва ж.б.түрк тилдеринин бирөөндө жазган авторлорго ачык.
 • Конкурса баардык жаштагы авторлор катышууга укуктуу.
 • Конкурска жибериле турган пьесалар сахналаштырууга ылайыктуу болушу керек.
 • Чыгармалар оригиналдуу болушу керек. Башка пьесалардан көчүрүлгөн, которулган же кандайдыр бир чыгарманын негизинде жазылган пьесалар кабыл алынбайт.
 • Конкурска жибериле турган чыгармалар, мындан мурда эч кандай конкурста оорунга ээ болбошу, жарыкка чыкпашы жана сахнага коюлбашы керек.
 • Чыгармалар компьютерде А4 форматында 12 шрифт жана 1,5 саптык аралык менен жазылышы керек.
 • Пьесалар эки актыдан ашпаш керек.
 • Конкурстук иштер конвертке салынып, сыртына жана чыгарманын биринчи бетине псевдоними (адабий ысым) гана жазылат. Автордун чыныгы аты-жөнү жана маалыматы туурасында кандайдыр бир белги коюлуп калган чыгармалар конкурстан алынып салынат.
 • Конкурстук чыгармалар 6 нускада тапшырылат. Конкурстук чыгармалар менен бирге форматындагы электрондук текст CD дискине жүктөлүп жиберилет.
 • Конкурстун катышуучусу өзүнүн толук аты-жөнүн билдирген документтин көчүрмөсүн, жашаган адресин, кыскача өмүр баяны менен бирге 1 фото-сүрөтүн бөлөк конвертке салып, сыртына адабий ысымын жазып, конкурстук чыгарма салынган чоң конверттин ичине салып жөнөтүшү керек. Ал эми электрондук почта аркылуу чыгармаларын сунуштагандар жогорудагы документтерди чыгарма менен бирге жөнөтөт. Бул маалыматтар конкурстун жыйынтыгы чыкканга чейин конкурстун уюштуруучуларынын секретардык кызматында сакталып, калыстар тобуна көрсөтүлбөйт.
 • Конкурска катыша турган чыгармалар, Түркия Республикасы, Анкара шаары, Сакария району, Гөзтепе көчөсү 5/А «Евразия Жазуучулар Биримдигине» (Avrasya Yazarlar Birliği, Sakarya Mahallesi Göztepe Sokak 5/A Ankara/Türkiye) почта аркылуу же колмо кол, же This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. электрондук почтасы аркылуу кабыл алынат.
 • Конкурстун уюштуруучулары керектүү жагдайларда алдын ала тандоо турун өткөрүү укугуна ээ.
 • Калысар тобу, чыгармалардын түрк тилине которулган тексти боюнча баалайт. (Чыгармаларды түрк тилине которуу конкурстун уюштуруучуларына тийешелүү)
 • Конкурска катышкан чыгармалар кайтарылбайт, ага автор доо кое албайт.
 • Конкурста байгеге ээ болгон чыгармалар, ТҮРКСОЙ уюмуна мүчө өлкөлөрдүн мамлекеттик театрларынын репертуарларына киргизүүгө сунушталат.
 • Калыстар тобунун мүчөлөрү, алардын бир туугандары жана жакын туугандары конкурска катыша албайт.
 • Конкурстун жоболоруна туура келбеген чыгармалар жараксыз деп табылат.
 • Конкурска катышкандар конкурстун жоболорун кабыл алды деп эсептелет.

  

I. КОНКУРСТУН КҮН ТАРТИБИ

 1. Конкурстун кулактандырылышы : 15.04.2017
 2. Чыгармаларды тапшыруунун акыркы күнү : 30.09 .2017
 3. Жеңүүчүлөрдү аныктоо: 15.11.2017
 4. Сыйлык тапшыруу аземи : декабрь: 2017

 

II. КОНКУРСТУН СЫЙЛЫК ӨЛЧӨМДӨРҮ

 1. Биринчи оорун : 15.000 (он беш миң түрк лирасы)
 2. Экинчи оорун : 10.000 (он миң түрк лирасы)
 3. Үчүнчү оорун : 5.000 (беш миң түрк лирасы)
 4. 1-кызыктыруучу сыйлык : 2.500 (эки миң беш жүз түрк лирасы)

 

 

 

II. Qorkut Ata ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДРАМАТУРГИЯ БАЙҚАУЫ

Байқаудың шарттары:

 • Пьесаның тақырыбы: еркін және ересектерге арналуы керек.
 • Байқаудың тілі: қазақ не болмаса түркі тілдердің бірінде жазылуы тиіс.
 • Әр жазушы-драматург бір ғана шығармамен қатыса алады.
 • Байқауға қатысатын шығармалар сахнаға бейімделген болуы керек.
 • Шығарма жаңадан жазылған төлнұсқа болуы шарт, басқа бір туындыдан аударма немесе инсценировка болмау керек.
 • Пьеса бұдан бұрын ешқандай жарысқа қатыспаған, марапат алмаған, жарияланбаған және сахналанбаған болуы керек.
 • Байқауға қатысатын шығармалар А4 форматында, Times Roman шрифтімен, кегль 12 және 1,5 жол аралық интервалмен жазылуы тиіс.
 • Шығарма екі пердеден аспауы керек.
 • Байқауға қатысатын шығармалар тек қана бүркеншек атпен 6 нұсқа болып жолдануы керек. Сондай-ақ шығарма қойылған конверттің ішіне Word форматында әзірленген нұсқасымен бірге СD түрінде де болу керек.
 • Қатысушының аты-жөні, мекен-жайы, өмірбаяны және 1 дана фотосуреті басқа бір конверттің ішіне салып, үстіне тек қана бүркеншек атын жазып, шығарма жазылған конверттің ішіне қою тиіс. Электронды пошта арқылы жіберілген шығармаларда бұл мәліметтер эл. поштаға бөлек тіркелу керек. Мәліметтер ұйымдастыру комиссиясында байқау аяқталғанға дейін сақталатын болады.
 • Байқауға қатысатын шығармалар «Avrasya Yazarlar Birliği, Sakarya Mahallesi Göztepe Sokak 5/A Ankara/Türkiye» мекен-жайына қолдан немесе пошта арқылы және This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. адресіне эл.пошта арқылы жіберілу керек.
 • Ұйымдастыру комиссиясы керек болған жағдайда алдын-ала іріктеу комиссиясы құруы мүмкін.
 • Шығармалардың іріктелуі түрікшеге аударылған нұсқасына орай жасалады.
 • Байқауға қатысқан шығармалар кері қайтарылмайды және шығарма авторы бұл мәселеде ешқандай ақы талап ете алмайды.
 • Байқауда жүлделі орындарға ие болған туындылар ТҮРКСОЙ ұйымына мүше елдердің театр репертуарларында орын алуы үшін ұсынылатын болады.

Байқаудың уақыты:

 1. Байқаудың жариялануы : 15.04.2017
 2. Соңғы күн : 30.09.2017
 3. Байқау нәтижесінің жариялануы : 15.11.2017
 4. Марапаттау рәсімі : желтоқсан, 2017

Байқаудың жүлделері:

 1. 1-орынға : 15.000 түрік лирасы
 2. 2-орынға : 10.000 түрік лирасы
 3. 3-орынға : 5.000 түрік лирасы
 4. Бірінші көтермелеу сыйлығы: 2.500 түрік ли

 

II. Dede Qorqud Beynəlxalq Teatr Əsərləri Müsabiqəsinin şərtləri

 • Mövzu: Sərbəst
 • Forma: Sərbəst,( uşaq pyesləri, qısa pyeslər ve təbdillər xaric)
 • Müsabiqənin dili: Türk, Azərbaycan, Qazax, Qırqız, Türkmən, Özbək, Tatar, Başqırd, Çuvaş, Krım Tatar, Qaqauz, Qaraçay-Balkar, Kumuk, Uyğur, Xakas, Altay, Saha, Tuva Türk dilləri.
 • Müsabiqədə yaş həddi yoxdur.
 • Hər müəllif müsabiqəyə yalnız bir əsərlə qatıla bilər.
 • Müsabiqəyə təqdim olunan əsərlər səhnələşdirmə texnikasına uyğun yazılmalıdır.
 • Əsər müəllifin özünün yeni, original pyesi olmalıdır. Hər hansı başqa əsərdən bəhrələnmə, təsirlənmə, təbdil olmaz.
 • Daha öncə hər hansı mətbu orqanda çap olunmuş, teatr səhnəsində oynanılmış, yaxud başqa müsabiqədə mükafat qazanmış əsərlər müsabiqəyə təqdim oluna bilməz.
 • Müsabiqəyə təqdim ediləcək əsərlər, A4 kağız formatında, Times Roman şrifti ilə, 12 şrift ölçüsündə 1,5 intervalla yazılmalıdır.
 • Əsərlər ən çoxu iki pərdəli ola bilər.
 • Müsabiqəyə təqdim edilən əsərlərin üzərində şərti ad qoyulmalıdır. Müəllifin kimliyinə işarə edən hər hansı bir ad göstərilərsə, əsər müsabiqədən kənarlaşdırılacaq.
 • Əsərlər 6 nüsxə olaraq təqdim edilməlidir. Ayrıca zərfdə əsərlə bərabər CD-də word formatında yazılmış müəllif haqda məlumat da əlavə olunmalıdır.
 • Müəllif şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surətini, ünvanını, tərcümeyi-halını və bir ədəd fotoşəklini ayrı bir zərfə qoyaraq üzərində şərti adını qeyd edir və əsərlə birlikdə böyük zərfin içində müsabiqəyə təqdim edir. Elektron poçta göndərilən əsərlərdə bu məlumatlar meylə ayrıca əlavə olunmalıdı və müsabiqə komissiyası bunları nəticələr elan olunana kimi gizli saxlamalıdı.
 • Əsərlər Avrasiya Yazarlar Birliyi, Sakarya Məhəlləsi, Göztepe küçəsi 5/A Ankara-Türkiye ünvanına, yaxud da This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. electron poçtuna göndərilə bilər.
 • Təşkilatçılar lazım olduqda əsərlərin ilkin seçimi üçün münsiflər heyəti yarada bilərlər.
 • Əsərlər dəyərləndirilmədən öncə Türkiyə türkcəsinə çevriləcək, daha sonra münsiflərə təqdim olunacaq.
 • Müsabiqəyə təqdim olunan əsərlər müəllifə qaytarılmayacaq və müəllifin buna heç bir etirazı olmamalıdır.
 • Yarışmada qalib olan әsәrlәr TÜRKSOY üzvü olan ölkәlәrin teatrlarında istifadǝ edilmǝsi üçün tövssiyǝ olunacaq.
 • Müsabiqənin münsiflər heyəti üzvləri və onların yaxın qohumları əsər təqdim edə bilməzlər.
 • Müsabiqənin şərtlərinə uyğun olmayan əsərlər dəyərləndirilməyəcək.
 • Müsabiqəyə əsər təqdim edən müəlliflər şərtləri qəbul etmiş hesab olunurlar.

MÜSABİQƏ TƏQVİMİ

 1. Müsabiqə elanı : 15.04.2017
 2. Əsərlərin son qəbul tarixi : 30.09 .2017
 3. Nəticələrin açıqlanması : 15.11.2017
 4. Mükafatlandirma mərasimi : Dekabr 2017

Mükafatlar

 1. Birinci yer : 15.000. (On beş min Türk Lirəsi)
 2. İkinci yer : 10.000. (On min Türk Lirəsi)
 3. Üçüncü yer : 5.000. (Beş min Türk Lirəsi)
 4. 1. Həvəsləndirici : 2.500. (İki min beş yüz Türk Lirəsi)

 

Avrasya Yazarlar Birliği ilki 2015 yılında gerçekleştirlen tiyatro eseri yarışmasının ikincisini, Türk Dünyasının ortak değeri Dede Korkut adına düzenlemektedir.

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması Avrasya Yazarlar Birliği’nin organizasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün desteği, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Vakfı’nın işbirliği ile düzenlenmektedir. Yarışmayı Türk Devlet ve Topluluklarında yazarlar birlikleri ve edebiyat dergileri desteklemektedir.

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışma Şartnamesi

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 • Konu: Serbest,
 • Türü: Serbest ( çocuk oyunları, kısa oyunlar ve uyarlama oyunlar hariç),
 • Yarışmanın Dili: Eserlerin, Türkçe, Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Başkurt, Çuvaş, Kırım Tatar, Gagauz, Karaçay-Malkar, Kumuk, Uygur, Hakas, Altay, Saha, Tuva Türk edebî dil ve lehçelerinde yazılmış olması gerekir.
 • Yarışma herkese açıktır, yaş sınırlaması yoktur.
 • Her yazar, yarışmaya tek eserle katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler sahneleme tekniğine uygun olarak yazılmalıdır
 • Eserler özgün olmalı, herhangi bir eserden esinlenme, aktarma ya da uyarlama olmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak olan eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış ve sahnelenmemiş olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler, bilgisayarda A4 kağıt ebadında, Times Roman yazım fontu, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Eserler, en çok iki perdelik olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler üzerinde sadece rumuz bulunacaktır; rumuz dışında yarışmacının kimliğini belirten her hangi bir işaret bulunması halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserler, 6 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca eserin yer aldığı zarfın içine word formatında hazırlanmış dosya, CDye yüklenmiş olarak konacaktır.
 • Yarışmacı, kimliğini, açık adresini ve biyografisi ile birlikte 1 adet fotoğrafını ayrı bir zarfa koyarak üzerine sadece rumuzunu yazıp, eserlerin yer aldığı büyük zarfın içine koyacaktır. E posta ile gönderilen eserlerde bu bilgiler maile ayrıca eklenecek ve yarışma sekretaryasında yarışma sonuna kadar saklanacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserler Avrasya Yazarlar Birliği Sakarya Mahallesi Göztepe Sokak 5/A adresine elden veya posta, yada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine e posta ile teslim edilecektir.
 • Yarışma yönetimi gerekli gördüğü hallerde ön eleme jürisi oluşturabilir.
 • Eserlerin değerlendirilmesi Türkiye Türkçesine tercüme edilen metinler üzerinden yapılacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserler, dereceye girsin veya girmesin geri gönderilmeyecektir.
 • Yarışmada ödül kazanan eserler T.C. Devlet Tiyatroları repertuarına teklif edilecektir.
 • Eser Değerlendirme Kurulunda (jüri) görev alan üyeler ve bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ve yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma şartnamesine uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sahipleri, yarışma şartlarını kabul etmiş sayılır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 1. Yarışmanın Duyurulması : 15.04.2017
 2. Eserlerin Son Teslim Tarihi : 30.09.2017
 3. Yarışma Sonucunu Açıklanması : 15.11.2017
 4. Ödül töreni : Aralık 2017

 

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

 1. Birinciye : 15.000 (On beş bin Türk Lirası)
 2. İkinciye : 10.000 ( On bin Türk Lirası)
 3. Üçüncüye : 5.000 ( Beş bin Türk Lirası)
 4. Mansiyon : 2.500 ( İki Türk Lirası)

Katılımcılara şimdiden başarılar diliyoruz.

 

 

Büyük Çanakkale Zaferi
Yakup Ömeroğlu

 Bu ay Büyük Çanakkale Zaferinin 102. yıl dönümünü yaşayacağız. Bazı arkadaşlar bu yıl dönümleri için “idrak edeceğiz” ifadesini kullanıyorlar. Ne güzel bir ifade tarzı değil mi? Çanakkale Zaferi gerçekten de idrak etmeye ihtiyacımız olan büyük bir hadise. Tarihte hiçbir savaş yoktur ki, kendinden sonraki tarihi Çanakkale Savaşı kadar çok etkileyebilmiş olsun. Belki de idrâklere sığmayacak kadar büyük bir zafer olduğu için anlamakta zorlanıyoruz. Büyük hadiselerin yıl dönümleri, onlar hakkında yeniden düşünmek için bize bir imkan sunmakta değil midir?

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2017 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.