Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

II. Дедe Коркут жарыяланган эл аралык пьеса конкурсунун жоболору

 • Темасы: эркин
 • Түрү: эркин (бөбөктөргө арналган, кыскартылган жана кандайдыр бир чыгарманын негизинде жазылган пьесалардан сырткары)
 • Конкурс түрк, азербайжан, казак, кыргыз, түркмөн, өзбек, татар, башкыр, чуваш, кырым-татар, гагауз, карачай-малкьар, кумык, уйгур, хакас, алтай, саха, тыва ж.б.түрк тилдеринин бирөөндө жазган авторлорго ачык.
 • Конкурса баардык жаштагы авторлор катышууга укуктуу.
 • Конкурска жибериле турган пьесалар сахналаштырууга ылайыктуу болушу керек.
 • Чыгармалар оригиналдуу болушу керек. Башка пьесалардан көчүрүлгөн, которулган же кандайдыр бир чыгарманын негизинде жазылган пьесалар кабыл алынбайт.
 • Конкурска жибериле турган чыгармалар, мындан мурда эч кандай конкурста оорунга ээ болбошу, жарыкка чыкпашы жана сахнага коюлбашы керек.
 • Чыгармалар компьютерде А4 форматында 12 шрифт жана 1,5 саптык аралык менен жазылышы керек.
 • Пьесалар эки актыдан ашпаш керек.
 • Конкурстук иштер конвертке салынып, сыртына жана чыгарманын биринчи бетине псевдоними (адабий ысым) гана жазылат. Автордун чыныгы аты-жөнү жана маалыматы туурасында кандайдыр бир белги коюлуп калган чыгармалар конкурстан алынып салынат.
 • Конкурстук чыгармалар 6 нускада тапшырылат. Конкурстук чыгармалар менен бирге форматындагы электрондук текст CD дискине жүктөлүп жиберилет.
 • Конкурстун катышуучусу өзүнүн толук аты-жөнүн билдирген документтин көчүрмөсүн, жашаган адресин, кыскача өмүр баяны менен бирге 1 фото-сүрөтүн бөлөк конвертке салып, сыртына адабий ысымын жазып, конкурстук чыгарма салынган чоң конверттин ичине салып жөнөтүшү керек. Ал эми электрондук почта аркылуу чыгармаларын сунуштагандар жогорудагы документтерди чыгарма менен бирге жөнөтөт. Бул маалыматтар конкурстун жыйынтыгы чыкканга чейин конкурстун уюштуруучуларынын секретардык кызматында сакталып, калыстар тобуна көрсөтүлбөйт.
 • Конкурска катыша турган чыгармалар, Түркия Республикасы, Анкара шаары, Сакария району, Гөзтепе көчөсү 5/А «Евразия Жазуучулар Биримдигине» (Avrasya Yazarlar Birliği, Sakarya Mahallesi Göztepe Sokak 5/A Ankara/Türkiye) почта аркылуу же колмо кол, же This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. электрондук почтасы аркылуу кабыл алынат.
 • Конкурстун уюштуруучулары керектүү жагдайларда алдын ала тандоо турун өткөрүү укугуна ээ.
 • Калысар тобу, чыгармалардын түрк тилине которулган тексти боюнча баалайт. (Чыгармаларды түрк тилине которуу конкурстун уюштуруучуларына тийешелүү)
 • Конкурска катышкан чыгармалар кайтарылбайт, ага автор доо кое албайт.
 • Конкурста байгеге ээ болгон чыгармалар, ТҮРКСОЙ уюмуна мүчө өлкөлөрдүн мамлекеттик театрларынын репертуарларына киргизүүгө сунушталат.
 • Калыстар тобунун мүчөлөрү, алардын бир туугандары жана жакын туугандары конкурска катыша албайт.
 • Конкурстун жоболоруна туура келбеген чыгармалар жараксыз деп табылат.
 • Конкурска катышкандар конкурстун жоболорун кабыл алды деп эсептелет.

  

I. КОНКУРСТУН КҮН ТАРТИБИ

 1. Конкурстун кулактандырылышы : 15.04.2017
 2. Чыгармаларды тапшыруунун акыркы күнү : 30.09 .2017
 3. Жеңүүчүлөрдү аныктоо: 15.11.2017
 4. Сыйлык тапшыруу аземи : декабрь: 2017

 

II. КОНКУРСТУН СЫЙЛЫК ӨЛЧӨМДӨРҮ

 1. Биринчи оорун : 15.000 (он беш миң түрк лирасы)
 2. Экинчи оорун : 10.000 (он миң түрк лирасы)
 3. Үчүнчү оорун : 5.000 (беш миң түрк лирасы)
 4. 1-кызыктыруучу сыйлык : 2.500 (эки миң беш жүз түрк лирасы)

 

 

 

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2018 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.