Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

Avrasya Yazarlar Birliği ilki 2015 yılında gerçekleştirlen tiyatro eseri yarışmasının ikincisini, Türk Dünyasının ortak değeri Dede Korkut adına düzenlemektedir.

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması Avrasya Yazarlar Birliği’nin organizasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün desteği, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Vakfı’nın işbirliği ile düzenlenmektedir. Yarışmayı Türk Devlet ve Topluluklarında yazarlar birlikleri ve edebiyat dergileri desteklemektedir.

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışma Şartnamesi

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 • Konu: Serbest,
 • Türü: Serbest ( çocuk oyunları, kısa oyunlar ve uyarlama oyunlar hariç),
 • Yarışmanın Dili: Eserlerin, Türkçe, Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Başkurt, Çuvaş, Kırım Tatar, Gagauz, Karaçay-Malkar, Kumuk, Uygur, Hakas, Altay, Saha, Tuva Türk edebî dil ve lehçelerinde yazılmış olması gerekir.
 • Yarışma herkese açıktır, yaş sınırlaması yoktur.
 • Her yazar, yarışmaya tek eserle katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler sahneleme tekniğine uygun olarak yazılmalıdır
 • Eserler özgün olmalı, herhangi bir eserden esinlenme, aktarma ya da uyarlama olmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak olan eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış ve sahnelenmemiş olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler, bilgisayarda A4 kağıt ebadında, Times Roman yazım fontu, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Eserler, en çok iki perdelik olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler üzerinde sadece rumuz bulunacaktır; rumuz dışında yarışmacının kimliğini belirten her hangi bir işaret bulunması halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserler, 6 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca eserin yer aldığı zarfın içine word formatında hazırlanmış dosya, CDye yüklenmiş olarak konacaktır.
 • Yarışmacı, kimliğini, açık adresini ve biyografisi ile birlikte 1 adet fotoğrafını ayrı bir zarfa koyarak üzerine sadece rumuzunu yazıp, eserlerin yer aldığı büyük zarfın içine koyacaktır. E posta ile gönderilen eserlerde bu bilgiler maile ayrıca eklenecek ve yarışma sekretaryasında yarışma sonuna kadar saklanacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserler Avrasya Yazarlar Birliği Sakarya Mahallesi Göztepe Sokak 5/A adresine elden veya posta, yada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine e posta ile teslim edilecektir.
 • Yarışma yönetimi gerekli gördüğü hallerde ön eleme jürisi oluşturabilir.
 • Eserlerin değerlendirilmesi Türkiye Türkçesine tercüme edilen metinler üzerinden yapılacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserler, dereceye girsin veya girmesin geri gönderilmeyecektir.
 • Yarışmada ödül kazanan eserler T.C. Devlet Tiyatroları repertuarına teklif edilecektir.
 • Eser Değerlendirme Kurulunda (jüri) görev alan üyeler ve bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ve yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma şartnamesine uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sahipleri, yarışma şartlarını kabul etmiş sayılır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 1. Yarışmanın Duyurulması : 15.04.2017
 2. Eserlerin Son Teslim Tarihi : 30.09.2017
 3. Yarışma Sonucunu Açıklanması : 15.11.2017
 4. Ödül töreni : Aralık 2017

 

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

 1. Birinciye : 15.000 (On beş bin Türk Lirası)
 2. İkinciye : 10.000 ( On bin Türk Lirası)
 3. Üçüncüye : 5.000 ( Beş bin Türk Lirası)
 4. Mansiyon : 2.500 ( İki Türk Lirası)

Katılımcılara şimdiden başarılar diliyoruz.

 

 

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2018 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.