Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

Ödüller, Başkurtistan, Kazakistan, Azerbaycan, Gagauzya ve Türkmenistan arasında paylaşıldı.

Avrasya Yazarlar Birliği’nin organizasyonunda, Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından desteklenen, TÜRKSOY ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliği ile organize edilen Doğumunun 100. Yılında Haldun Taner Tiyatro Eseri Yarışmasına tüm Türk Dünyasından yüksek düzeyde katılım oldu.

2015 yılının TÜRKSOY tarafından Haldun Taner Yılı ilan edilmesi dolayısı düzenlenen yarışma Türk Dünyasında yapılan ilk piyes yarışması olma özelliğini de taşıyor.

İlk duyurusu Konya’da düzenlenen “Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivalinde yapılan yarışmaya 18 ülke ve bölgeden 109 eser başvuruda bulundu.

Yarışmaya başvuran eserlerin ülkeleri ve sayıları ise şöyle:

1. ALTAY 1
2. AZERBAYCAN 16
3. BAŞKURTİSTAN 6
4. ÇUVAŞİSTAN 2
5. DAĞISTAN 1
6. HAKAS CUMHURİYETİ 2
7. IRAK 1
8. İRAN-TEBRİZ 1
9. İRAN-TÜRKMANSAHRA 1
10. KARAÇAY BALKAR 2
11. KARAÇAY ÇERKEZ 1
12. KAZAKİSTAN 16
13. KIRGIZİSTAN 11
14. TATARİSTAN 21
15. TÜRKİYE 23
16. TÜRKMENİSTAN 2
17. UYGUR 1
18. GAGAUZ 1
 

TOPLAM:  

109

Türk Dünyasının ilk piyes yarışması olan Doğumunun 100. Yılında Haldun Taner Tiyatro Eseri Yarışması jürisi çalışmalarını tamamladı.

Çok değerli kalemlerin seçkin eserler gönderdikleri yarışmada jüri, titiz,yoğun ve uzun bir çalışma yaptı.

Buna göre dereceler;

  1. Meryem Burakayeva, Gölge adlı eserle (Başkurtistan);
  2. Ekrem Ahmetov, Kaşgarlı Mahmut isimli eserle (Uygur/Kazakistan);
  3. Afak Mesud, Hallacı Mansur isimli oyunu ile (Azerbaycan);
  4. Todur Zanet, Sistema isimli eseri ile, (Gaguzya)
  5. Nobatgulı Recepov, Nasretin Hoca, Sen Kimsin? isimli eseri ile (Türkmenistan)

olarak belirlenmiştir.

Yazarlarımızı tebrik ediyor, sanat hayatında başarılarının devamını diliyoruz.

 

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2018 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.