Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

 

AVRASYA YAZARLAR BİRLİĞİ EDEBİYAT AKADEMİSİ
VIII. DÖNEM ATÖLYE ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR…

Dili etkili ve güzel kullanabileceğini düşünen;
yazma yeteneğine sahip olan ve bu yeteneği geliştirebileceğine inanan,
aynı zamanda yazarlığın çilesini göğüsleyecek herkesi atölye çalışmalarımıza bekliyoruz.

Avrasya Yazarlar Birliği Edebiyat Akademisi olarak 8. Dönem atölye çalışmalarımıza 7 Kasım 2015 tarihinde yapacağımız açılışla başlıyoruz. Deneyimli hocalarımızın yürüteceği atölye çalışmaları 14 Mayıs 2016 tarihine kadar devam edecektir.

Ayrıca seçkin sanatçı, şair, yazar ve bilim adamları; dil, kültür, bilim, sanat, edebiyat konulu söyleşileriyle katılımcıların yetişmelerine katkıda bulunacaklardır.

Önceki dönemlerde olduğu gibi;
Çalışmalarımızda, estetik heyecanlar uyandırıp yazmayı aktif bir yöntemle ele alarak başarıya birlikte yürümeyi hedefliyoruz.

Gücümüzü, içtenliğimizden, enerjimizden alarak göstermelik nutuklardan, kelime oyunlarından, basmakalıp uğraşılardan uzak; yerli, millî, klasik ve çağdaş birikimlerden hareketle zamanın dilini ve dinamiğini yakalamayı hedefliyoruz.

Vazgeçmeyeceğimiz temel ilke olarak; “didaktik değil lirik ve estetik” olmayı, bilgi aktarımından çok duygu, düşünce ve hayallerimizi, kısaca birikimlerimizi etkili, uygulamalarla edebî metinlere dönüştürmeyi hedefliyoruz.

İnsanı ve insanla ilgili her şeyi (zamanı, tarihi, hâli, geleceği, sevinci, acıyı, aşkı) sıra dışı ve özgün yaklaşımlarla güzel ve etkili metinler halinde yazmayı hedefliyoruz.

Son altı dönemde atölye çalışmalarıyla Türk Edebiyatına, kazandırdığımız yirmi bir özgün eserin sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz.

Bu hedeflere; her dönem olduğu gibi bu dönemde de ulaşmayı hedefliyoruz.
Yazarlık atölyemizde bizimle çalışmayı istemez misiniz?

ATÖLYE ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ TOPLU BİLGİLER

BAŞLAMA TARİHİ:
07 Kasım 2015
SÜRESİ:
07. 11. 2015 – 14. 05. 2016

YERİ:
Avrasya Yazarlar Birliği
Sakarya Mahallesi, Göztepe Sokak, No: 5/A Altındağ / ANKARA

YÜZ YÜZE ÇALIŞMALARIN GÜN VE SAATLERİ:

Deneme Atölyesi / Cumartesi: 10.30 – 12.30
Yöneticisi: Hüseyin Özbay

Hikâye Atölyesi / Cumartesi: 13.00 – 15.00
Yöneticileri: Osman Çeviksoy - Ataman Kalebozan

Şiir Atölyesi / Cumartesi: 15.15 – 17.15
Yöneticileri: Ali Akbaş - Sema Tanrıverdi Ersöz

DESTEK SÖYLEŞİLERİ:
Her ayın 2. ve 4. Cuma günleri 19.00 – 21.00 saatleri arasında “Hacettepe Mahallesi Hamamönü Sokak No: 6/A Altındağ – ANKARA” adresindeki Altındağ Belediyesi Kültür Sanat Evi’nde halka da açık olarak gerçekleştirilecektir.

ÜCRET:
(250TL x 4) = 1000
ÖGRENCİLER İÇİN:
(125 TL X 4 ) = 500 TL
Not: Ücret dört eşit taksitle ödenebilir.

KAYIT SIRASINDA İSTENECEKLER:
1. İki fotoğraf (Kayıt ve katılım belgesi için)
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Ücretin ilk taksiti (Kesin kayıtta)

AÇILIŞ TÖRENİ:
Tarih : 07.11. 2015
Saat : 10.30
Yer : Milli Kütüphane Başkanlığı Yunus Emre Salonu Bahçelievler / ANKARA

KABUL KOŞULLARI:
18 yaşını doldurmuş olmak
Başvuru formunu eksiksiz doldurmuş olmak
Başvuru değerlendirmelerinin ardından kesin kayıt yaptırmış olmak

DAHA FAZLA BİLGİ VE ÖN KAYIT İÇİN BAŞVURU ADRESİ:

AVRASYA YAZARLAR BİRLİĞİ
Sakarya Mahallesi, Göztepe Sokak, No.: 5/A Altındağ - ANKARA

Telefon: +90 (312) 3117052
Faks: +90 (312) 3117032
Avrasya Yazarlar Birliği: www.ayb.org.tr
AYB – Edebiyat Akademisi: http://www.edebiyatakademisi.com
 

 

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2018 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.