Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

AVRASYA YAZARLAR BİRLİĞİ
EDEBİYAT AKADEMİSİ
VII. DÖNEM ATÖLYE ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR...

Dili etkili ve güzel kullanabileceğini düşünen; yazma yeteneğine sahip olan ve bu yeteneği geliştirebileceğine inanan, yazarlığın çilesine talip olan herkesi atölye çalışmalarımıza bekliyoruz.

Yazarlık Atölyelerimizin Sayısı Arttı...

Avrasya Yazarlar Birliği Edebiyat Akademisi olarak yazarlık atölyeleri çalışmalarımız devan ediyor. Bu dönem, ısrarlı ve yoğun istek üzerine hikâye, şiir, deneme atölyelerinin yanı sıra bir de senaryo atölyesi açmayı planladık. Senaryo atölyesi çalışmalarını, Romancı/Senarist Turgay Bostan, yürütecektir.

Şair Ali Akbaş, şiir atölyesi çalışmalarını; hikâyeci Ataman Kalebozan ile Osman Çeviksoy, hikâye atölyesi çalışmalarını; deneme yazarı Hüseyin Özbay, deneme atölyesi çalışmalarını yürütecektir. Ayrıca sanatçı, şair, yazar ve bilim adamları; dil, kültür, bilim, sanat, edebiyat gibi konulardaki söyleşileriyle atölye çalışmalarını destekleyeceklerdir.

Hedeflere Kararlı Yürüyüş...

Çalışmalarımızda, estetik heyecanlar uyandırarak yazmayı aktif bir yöntemle ele alıp başarıya birlikte yürümeyi hedeflemiştik; bunu başardık.

Gücümüzü, içtenliğimizden, enerjimizden alarak göstermelik nutuklardan, kelime oyunlarından, basmakalıp uğraşılardan uzak; yerli, millî, klasik ve çağdaş birikimlerden hareketle zamanın dilini ve dinamiğini yakalamayı hedeflemiştik; bu yolda ilerliyoruz.

Vazgeçmeyeceğimiz temel ilke, “didaktik değil lirik ve estetik” olacaktı, bilgi aktarımından çok duygu, düşünce ve hayallerimizi, kısaca birikimlerimizi etkili uygulamalarla edebî metinlere dönüştürmeyi hedeflemiştik; gerçekleştirdik.

Son beş dönemde atölye çalışmalarıyla Türk Edebiyatına, kitaplar halinde sunulmuş, on sekiz edebî eser kazandırdık.

Atölye çalışmalarımızdaki ortak bakış açımız; güzelliği bir an önce yaşamak olacaktı, bize göre yazmak yaşamaktı, içimizdeki güzellikleri, estetik kaygılarla anlatmak, hem güzel yazmak hem güzel yaşamak demekti. İnsanı ve insanla ilgili her şeyi (zamanı, tarihi, hâli, geleceği, sevinci, acıyı, aşkı) sıra dışı ve özgün yaklaşımlarla güzel ve etkili metinler halinde yazmayı hedeflemiştik; başardık, başarmaya devam edeceğiz.

AYB Edebiyat Akademisi Atölyelerinde yetişen yazarlar edebiyat dünyamızda şimdiden adlarını duyurmaya başladılar.

Yazı yazmanın daha çok bir keşif, bir tutku, bir isteklendirme süreci olduğuna inanarak içimizdeki metni keşfetmeyi ve başkalarıyla paylaşmayı hedeflemiştik; başardık. Yazarlarımız pek çok sanal ve gerçek dergilerle, müstakil ve ortak kitaplarla okuyucuya ulaştılar.

Bizim için bir metnin nasıl yazılacağı kadar nasıl yazılmayacağı da önemliydi ve çalışmalarımızda güzelle güzel olmayanı kolayca ayırt etme düzeyine çıkmayı hedeflemiştik, iki yıllık atölye çalışmalarına katılan hemen her arkadaşımız bu düzeyi yakaladık.

Çalışmalarımızla edebiyat dünyasında yer almayı, küçük de olsa yeni, özgün izler bırakmayı hedeflemiştik; her dönem, bir önceki dönemden daha belirgin izler bıraktık.

Yedinci Döneme Başlarken...

AYB/Edebiyat Akademisi atölye çalışmalarının yedinci dönemine başlarken şükürle, mutlulukla söyleyebiliriz ki; belirlediğimiz hedeflerden pek çoğuna küçümsenemeyecek oranlarda ulaştık.

Yeni yazarlarımız, “Bengü Yayınları” arasında çıkan beşi ortak, on üç müstakil olmak üzere toplam on sekiz kitaba imzalarını atarak edebiyat dünyamızda yol almaya başladılar dediler.

Böylece, Avrasya Yazarlar Birliği Edebiyat Akademisi olarak bir “ilki” de gerçekleştirmiş olduk.

Öyle inanıyor ve umuyoruz ki; bundan böyle bizim dışımızdaki yazarlık atölyeleri de edebiyat dünyamıza yeni kalemler kazandırırlarken dönem sonlarını da kitaplarla taçlandıracaklardır.
Dili etkili ve güzel kullanabileceğini düşünen; yazma yeteneğine sahip olan ve bu yeteneği geliştirebileceğine inanan, yazarlığın çilesine talip olan herkesi atölye çalışmalarımıza bekliyoruz.

 

ATÖLYE ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ TOPLU BİLGİLER

BAŞLAMA TARİHİ: 01 Kasım 2014

SÜRESİ: 01.11.2014 – 16.05.2015

YERİ:
Avrasya Yazarlar Birliği
Sakarya Mahallesi, Göztepe Sokak, No.: 5/A Altındağ/ANKARA

YÜZ YÜZE ÇALIŞMALARIN GÜN VE SAATLERİ:
Deneme Atölyesi / Cumartesi: 10.30 – 12.30
Hikâye Atölyesi / Cumartesi: 13.00 – 15.00
Şiir Atölyesi / Cumartesi: 15.30 – 17.30
Senaryo Atölyesi / Gün ve saati daha sonra belirlenecektir.

DESTEK SÖYLEŞİLERİ:
Her ayın 2. ve 4. Cuma günleri 19.00 – 21.00 saatleri arasında “Hacettepe Mahallesi Hamamönü Sokak No: 6/A Altındağ – ANKARA” adresindeki Altındağ Belediyesi Kültür Sanat Evi’nde halka da açık olarak gerçekleştirilecektir.

ÜCRET: (250TL x 4) = 1000

ÖGRENCİLER İÇİN: (125 TL X 4 ) = 500 TL

Not: Ücret dört eşit taksitle ödenebilir.

KAYIT SIRASINDA İSTENECEKLER:

  1. İki fotoğraf (Kayıt ve katılım belgesi için)
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  3. Ücretin ilk taksiti (Kesin kayıtta)

KABUL KOŞULLARI:

  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Başvuru formunu eksiksiz doldurmuş olmak
  • Başvuru değerlendirmelerinin ardından kesin kayıt yaptırmış olmak

DAHA FAZLA BİLGİ VE ÖN KAYIT İÇİN BAŞVURU ADRESİ:

AVRASYA YAZARLAR BİRLİĞİ
Sakarya Mahallesi, Göztepe Sokak, No.: 5/A Altındağ - ANKARA

Telefon: +90 (312) 311 70 52
Faks: +90 (312) 311 70 32

Avrasya Yazarlar Birliği: www.ayb.org.tr
AYB – Edebiyat Akademisi: http://www.edebiyatakademisi.com


Başvuru Formu için tıklayınız

Tanıtım Bilgileri Boş Kağıdı için tıklayınız
 

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2018 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.