Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

Vazgeçmeyeceğimiz temel ilke, “didaktik değil estetik” olacaktı, bilgi aktarımından çok duygu, düşünce ve hayallerimizi, kısaca birikimlerimizi etkili uygulamalarla edebî metinlere dönüştürmeyi hedeflemiştik...

Atölye çalışmalarımızdaki ortak bakış açımız; güzelliği bir an önce yaşamak olacaktı, bize göre yazmak yaşamaktı, içimizdeki güzellikleri, estetik kaygılarla anlatmak, hem güzel yazmak hem güzel yaşamak demekti. İnsanı ve insanla ilgili her şeyi (zamanı, tarihi, hâli, geleceği, sevinci, acıyı, aşkı) sıra dışı ve özgün yaklaşımlarla güzel ve etkili metinler halinde yazmayı hedeflemiştik... Yazı yazmanın daha çok bir keşif, bir tutku, bir isteklendirme süreci olduğuna inanarak içimizdeki metni keşfetmeyi ve başkalarıyla paylaşmayı hedeflemiştik... Bizim için bir metnin nasıl yazılacağı kadar nasıl yazılmayacağı da önemliydi ve çalışmalarımızda güzelle güzel olmayanı kolayca ayırt etme düzeyine çıkmayı hedeflemiştik... Çalışmalarımız ilerledikçe, oluşturacağımız metinlerle edebiyat dünyasında yer almayı, küçük de olsa yeni, özgün izler bırakmayı hedeflemiştik...

Altıncı Döneme Başlarken Neredeyiz?

AYB / Edebiyat Akademisi atölye çalışmalarının altıncı dönemine başlarken şükürle, mutlulukla söyleyebiliriz ki bu hedeflerden pek çoğuna küçümsenemeyecek oranlarda ulaştık. Atölye çalışmalarımızla ortaya çıkardığımız ürünler pek çok dergide yayımlandı. Yazarlarımız kültür edebiyat söyleşilerine, hikâye okumalarına, şiir dinletilerine çağırıldılar. Yarışmalara katılıp ödül alanlar oldu. Atölye çalışmalarımıza katılan kırka yakın yazarımız şiir, deneme ve hikâyeleriyle “Bengü Yayınları” arasında çıkan dört ortak, on müstakil olmak üzere toplam on dört kitaba imzalarını atarak edebiyat dünyamıza “merhaba” dediler. Böylece, hayırlı, güzel gelişmelere yol açacağını umduğumuz bir “ilk”i gerçekleştirmiş olduk. Öyle inanıyor ve umuyoruz ki bundan böyle bizim dışımızdaki yazarlık atölyeleri de edebiyat dünyamıza yeni kalemler kazandırırlarken dönem sonlarını da kitaplarla taçlandırırlar.

Çalışmalarımızın Yeni Adresi...

Bu dönem atölye çalışmalarımızı yeni adresimizde (Sakarya Mahallesi, Göztepe Sokak, No.: 5/A Altındağ / ANKARA) yürütmeyi planladık. Yazar yetiştirme, edebî eserler oluşturma çalışmalarının yeni restore edilmiş eski bir Ankara evinde yapılmasının daha bir anlamlı olacağına inanıyoruz.

Dili etkili ve güzel kullanabileceğini düşünen; şiir, hikâye, deneme yazma yeteneğine ve bu yeteneği geliştirebileceğine inanan, yazarlığın çilesine talip olan herkesi atölye çalışmalarımıza bekliyoruz.

 

ATÖLYE ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ TOPLU BİLGİLER

BAŞLAMA TARİHİ:
02 Kasım 2013

SÜRESİ:
02. 11. 2013 – 10. 05. 2014

YERİ:
Avrasya Yazarlar Birliği Sakarya Mahallesi, Göztepe Sokak, No.: 5/A Altındağ / ANKARA

YÜZ YÜZE ÇALIŞMALARIN GÜN VE SAATLERİ:

Deneme Atölyesi / Cumartesi: 10.30 – 12.30
Hikâye Atölyesi / Cumartesi: 13.00 – 15.00
Şiir Atölyesi / Cumartesi: 15.30 – 17.30

DESTEK SÖYLEŞİLERİ:

Her ayın 2. ve 4. Cuma günleri 19.00 – 21.00 saatleri arasında “Hacettepe Mahallesi Hamamönü Sokak No: 6/A Altındağ – ANKARA” adresindeki Altındağ Belediyesi Kültür Sanat Evi’nde halka da açık olarak gerçekleştirilecektir.

ÜCRET:
ÇALIŞANLAR İÇİN: (200TL X 4) = 800 TL
ÖĞRENCİLER İÇİN: (100 TL X 4 ) = 400 TL

KAYIT SIRASINDA İSTENECEKLER:

  1. İki fotoğraf (Kayıt ve katılım belgesi için)

  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

  3. Ücretin ilk taksiti (Kesin kayıtta)

AÇILIŞ TÖRENİ:
Tarih: 02.11. 2013 Saat: 10.30
Yer: (Avrasya Yazarlar Birliği yeni hizmet binası)
Sakarya Mahallesi, Göztepe Sokak
No.: 5/A Altındağ / ANKARA

KABUL KOŞULLARI:

  • 18 yaşını doldurmuş olmak Başvuru formunu eksiksiz doldurmuş olmak

  • Başvuru değerlendirmelerinin ardından kesin kayıt yaptırmış olmak

DAHA FAZLA BİLGİ VE ÖN KAYIT İÇİN BAŞVURU ADRESİ:
AVRASYA YAZARLAR BİRLİĞİ
Sakarya Mahallesi, Göztepe Sokak, No.: 5/A Altındağ - ANKARA
Telefon: +90312 3117052
Faks: +90 (312) 311 70 32

Avrasya Yazarlar Birliği: http://www.ayb.org.tr
AYB – Edebiyat Akademisi: http://www.edebiyatakademisi.com

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2017 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.